Så länge varar förklimakteriet

I ärlighetens namn vet jag inte hur länge jag har befunnit mig i förklimakteriet, men jag misstänker att det börjar närma sig ett decennium. Symptomen har varierat både till form och intensitet. Runt 40-årsåldern upplevde jag perioder av intensiv nattsvettning, där jag under många nätter sov inlindad i stora badhanddukar för att inte hela madrassen skulle bli genomblöt och på morgonen vaknade jag ofta utmattad och extremt törstig. Min menscykel har varit allt annat än förutsägbar och har varierat mellan 19 och 126 dagar mellan blödningarna, vilket skapat en utmaning i att försöka förstå var i cykeln jag har befunnit mig. Det har även varit svårt att tyda plötsliga humörsvängningar. Har min ilska berott på utmanande PMS, är det förklimakteriets påverkan eller finns det helt enkelt välgrundade skäl till min frustration? Många gånger har det känts som om jag har tappat kontakten med min kropp, där den oregelbundna menscykeln inte har kunnat ge mig någon vägledning. I efterhand kan jag lite generat koppla samman min ökade lust med tiden för ägglossning och när mensen till sist har anlänt så har jag plötsligt förstått orsakerna bakom gårdagens huvudvärk, irritation och sug efter sötsaker. Att försöka leva i harmoni med sin menscykel under förklimakteriet kan minst sagt vara en utmaning. Ibland har jag haft ett minne som en guldfisk och gjort märkliga saker, som att försöka "blippa" upp ytterdörren till huset med bilnycklarna, men om förvirringen har berott på småbarnstidens sömnbrist eller ett blomstrande förklimakteriet är en fråga som jag fortfarande inte kan svara på. Att försöka navigera genom förklimakteriet kan vara en komplicerad resa för många kvinnor, framför allt eftersom det kan vara svårt att veta när denna tid startar och hur länge den kommer att pågå. Jag befinner mig fortfarande i förklimakteriet eftersom jag fortfarande har mens, även om den är oregelbunden, men idag har jag hittat sätt att hantera och ta hand om mig själv under denna tid och det första steget var att faktiskt förstå att jag befinner mig i förklimakteriet ❤️

VAD ÄR FÖRKLIMAKTERIET?

Förklimakteriet är den period som leder upp till menopausen, det ögonblick då en kvinna inte haft en menstruationscykel på 12 månader. Under förklimakteriet börjar kvinnans kropp gradvis att producera mindre östrogen, vilket kan leda till olika symtom såsom oregelbunden menstruation, värmevallningar, nattsvettningar, humörsvängningar och sömnproblem. Det är en naturlig del av åldrandet, men upplevelsen och dess symtom varierar stort från kvinna till kvinna.

Ta reda på om du är i förklimakteriet med VagiVital Menopaus FSH-Test här!

HUR LÄNGE VARAR FÖRKLIMAKTERIET?

Förklimakteriet, även känt som perimenopausen, är den övergångsperiod då en kvinnas kropp gradvis börjar minska produktionen av de könshormoner som är ansvariga för reproduktion, framför allt östrogen. Denna fas markerar början på en signifikant förändring i kvinnans reproduktiva system och kan ge en rad symtom som för många kan vara både förvirrande och utmanande. Längden på förklimakteriet och intensiteten av symtomen varierar kraftigt från kvinna till kvinna, vilket gör det till en högst individuell upplevelse.

Enligt den forskning som presenterats i Journal of the North American Menopause Society, ligger den genomsnittliga tiden för förklimakteriet runt fyra år. Detta är dock en förenkling, då vissa kvinnor endast upplever dessa övergångssymtom under en mycket kortare tid, medan för andra kan det sträcka sig över tio år. Denna variation beror på en rad olika faktorer, som tillsammans påverkar varje kvinnas unika förklimakteriella resa:

🌸 Genetik

Familjehistorik spelar en viktig roll i bestämmandet av förklimakteriets längd. Kvinnor vars mödrar och systrar har gått igenom en längre eller mer intensiv förklimakterieperiod kan finna att deras egna erfarenheter speglar detta mönster. Genetiska faktorer kan styra åldern då förklimakteriet börjar, dess varaktighet och vilka symtom som blir mest framträdande.

🌸 Livsstil

Levnadsvanor har också en betydande inverkan på förklimakteriets förlopp. Rökning, hög alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet och dåliga kostvanor har alla visat sig kunna påskynda inträdet i förklimakteriet och potentiellt förlänga periodens varaktighet. Å andra sidan kan en hälsosam livsstil med regelbunden motion och balanserad kost lindra symtomen och möjligen bidra till en kortare och mindre besvärlig övergångsperiod.

🌸 Allmän hälsa

Kvinnors allmänna hälsotillstånd är ytterligare en faktor som kan påverka längden och svårighetsgraden av förklimakteriet. Tillstånd såsom sköldkörtelrubbningar, diabetes och högt blodtryck kan påverka kroppens hormonbalans och därmed påverka både starten och längden på förklimakteriet. 

Läs mer om symptom under förklimakteriet här!

VAD SÄGER FORSKNINGEN? 

Forskning visar att tidig förståelse och hantering av förklimakteriesymtom kan förbättra livskvaliteten och hjälpa till att minska riskerna för hälsotillstånd associerade med minskade östrogennivåer. En studie från 2015 i The Lancet understryker vikten av individanpassad vård för kvinnor i övergångsåldern, vilket inkluderar utbildning, livsstilsförändringar och när det är lämpligt, hormonersättningsterapi (HRT).

Förklimakteriet är en väldigt individuell upplevelse som ofta kan kräva en personlig strategi. Genom att förstå de förändringar som sker i kroppen och utforska olika hanteringsstrategier kan kvinnor på bättre sätt navigera under förklimakteriet med större självförtroende och välbefinnande. Forskning och kunskap om förklimakteriet fortsätter även att växa, vilket ger kvinnor bättre verktyg och resurser för att hantera denna fas i livet på ett hälsosamt och informerat sätt. Att kvinnor även börjar dela sina erfarenheter med varandra är ytterligare ett steg i rätt riktning för ökad förståelse och möjlighet att faktiskt kunna påverka denna stundtals omvälvande period i livet.

Ta hand om dig & Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal
Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se