VagiVital

Diagnostiserar - Behandlar - Förebygger

Önskar du veta mer om våra produkter eller beställa prover? 
Mejla: fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se

VagiVital AL Självtest för fostervattenläckage

VagiVital AL Självtest är en patenterad svensk metod för upptäckt av fostervattensläckage. Testet utgörs av ett trosskydd med en patenterad film som detekterar pH samt ammoniaknivåer i vätska. Den polymer-inbäddade filmen byter färg från gul till blå eller grön även vid mycket små mängder av fostervatten. När bindan upplevs våt tas den av och resultatet avläses efter 15 minuter. Vid urinläckage fortsätter bindan att ha en gul färg.

Kliniska studier visar:

 • Sensitivitet 97,06%
 • Specificitet 96,92%
 • PPV 96,92%
 • NPV 97,67%

    En självständig beräkning utförd av External Assessment Centre (EAC) baserad på tre studier om VagiVital AL påvisar en sensitivitet på 97%, specificitet på 79% och PPV på 96%. Andelen falska negativa test på 3-4% bedömdes ligga på samma nivå som andelen falskt negativa vaginala undersökningar med sterila instrument; 3,8 – 3,9%

    ”Då metoden är icke-invasiv och enkel att använda och läsa av, skulle VagiVital® AL kunna användas på barnmorskemottagningar för att screena för vattenavgång då gravida söker för oklart läckage. På så sätt skulle endast de med positivt test behöva skickas till sjukhus för kontroll och vidare handläggning. VagiVital® AL skulle också kunna användas på förlossningen där det läcker så lite vatten eller vid intermittent läckage att inte en vanlig vaginal undersökning påvisar vattenavgång”, säger Rebecka Kaplan Sturk, överläkare gynekologi/obstetrik 

    Läs Rebecka Kaplan Sturk, överläkare gynekologi/obstetrik, analys av VagiVital AL Självtest för fostervattenläckage med dess tänkbara användningsområden på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker här.

    För beställning i storpack och/eller mer information mejla:
    fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se 

    Läs våra studier

    VagiVital VS Självtest för vaginala infektioner

    Hur fungerar VagiVital VS?

    VagiVital VS-testet består av en vaginal pinne, belagd med en innovativ patentskyddad polymer, som innehåller den kolorimetriska pH-indikatorn, Nitrazine Yellow. När polymeren, som är gul före användning, kommer i kontakt med vätskor med förhöjd pH-nivå, observerar användaren blå eller grön fläck på den gula indikatorn. Det som gör att sensitiviteten är mycket högre än rena pH test är att VagiVital VS också tar hänsyn till den buffrande förmågan i flytningar. VagiVital VS är en svensk metod som är patenterad. Avläsningen kan göras inom bara några sekunder vilket gör det väldigt praktiskt att använda både på mottagningen och för patienten hemma. 

    Vagivital VS gränsen för pH:

    • pH ≤ 4,2 svabbtoppen förblir gul 
    • pH ≥ 5,2 svabbtoppen färgas blå eller grön
    • 5,2 > pH > 4,2 svabbtoppen färgas blå eller grön endast om den buffrande kapaciteten i flytningarna är låg (kombinationen av att mäta både pH och den buffrande förmågan ökar sensitiviteten till över 90%)

    För beställning i storpack och/eller mer information mejla:
    fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se 

    Läs våra studier

    VagiVital AktivGel mot vaginal torrhet och smärta vid samlag

    VagiVital är en hormonfri aktivgel som lindrar och botar symtom i intimområdet såsom torrhet, irritation eller klåda i intimområdet, obehag vid intimt umgänge, eller smärta vid urinering.

    Den kristallklara gelen avger vatten till slemhinnan över tid, återställer pH och stimulerar tillväxten av celler i slemhinnans ytskikt. Det som ligger till grund för de goda resultaten med VagiVital AktivGel är dess fysiologiska egenskaper. Gelen har en hög viskositet, en låg osmolalitet och låg ytspänning. Dessa egenskaper i kombination gör att gelen fäster vid vaginalslemhinnan och avger vatten över tid. Gelen innehåller inga fetter vilket gör att den inte kladdar och medföljande applikator lätt att göra ren i enbart hett vatten. Viktiga användarvänliga fördelar att lägga till de dokumenterade positiva kliniska effekterna.

    Vagvital har genomgått kliniska tester i studie utförd av kvinnliga forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands universitetssjukhus Den kliniska studien visade på flera positiva effekter där hela 79% av patienterna upplevde en förbättring av sina mest besvärande symtom. Något som gjort att VagiVital därför klassas som aktivgel, då gelens kliniskt bevisade effekter gör mer än att bara återfukta.

    Följande förbättringar dokumenterades:

    • Minskade symtom av torra slemhinnor (klåda, irritation, smärta vid intimt umgänge och smärta vid urinering).
    • Minskade symtom kring trängningsinkontinens.
    • Förbättring av pHi intimområdet och antal celler i slemhinnans ytskikt.
    • Effekterna av VagiVital på mest besvärande symtom är i samma nivå som östrogenpreparat, med den stora skillnaden att VagiVital är helt hormonfri.
    • Studien utfördes i enlighet med FDA:s riktliner.

    Läs våra studier

    VagiVital Moisturizing V Cleanser

    Produkten baseras på VagiVitals aktiva gel och mild rapsolja med ett lågt pH värde på 3,9. Den är fri från tvål, parfym och parabener och passar känsliga hud. VagiVital Moisturizing V Cleanser är mjukgörande och återfuktar samtidigt som den löser både fettlösliga och vattenlösliga orenheter utan att störa den naturliga pH balansen. Med en vattenbaserad gel som stabiliserar olja möjliggörs rengöring av både vattenlösliga och oljelösliga orenheter. Detta utan tillsatta ytaktiva tensider. Egenskapen gör att VagiVital Moisturizing V Cleanser gått igenom internationella patentkrav och kommer att patenteras.

    Läs våra studier