VagiVital

Diagnostiserar - Behandlar - Förebygger

För beställning av storpack, prover eller information mejla:
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se

VagiVital AL Självtest för fostervattenläckage

VagiVital AL Självtest är en patenterad svensk metod för upptäckt av fostervattensläckage. Testet utgörs av ett trosskydd med en patenterad film som detekterar pH samt ammoniaknivåer i vätska. Den polymer-inbäddade filmen byter färg från gul till blå eller grön även vid mycket små mängder av fostervatten. När bindan upplevs våt tas den av och resultatet avläses efter 15 minuter. Vid urinläckage fortsätter bindan att ha en gul färg.

Kliniska studier visar:

 • Sensitivitet 97,06%
 • Specificitet 96,92%
 • PPV 96,92%
 • NPV 97,67%

    En självständig beräkning utförd av External Assessment Centre (EAC) baserad på tre studier om VagiVital AL påvisar en sensitivitet på 97%, specificitet på 79% och PPV på 96%. Andelen falska negativa test på 3-4% bedömdes ligga på samma nivå som andelen falskt negativa vaginala undersökningar med sterila instrument; 3,8 – 3,9%

    ”Då metoden är icke-invasiv och enkel att använda och läsa av, skulle VagiVital® AL kunna användas på barnmorskemottagningar för att screena för vattenavgång då gravida söker för oklart läckage. På så sätt skulle endast de med positivt test behöva skickas till sjukhus för kontroll och vidare handläggning. VagiVital® AL skulle också kunna användas på förlossningen där det läcker så lite vatten eller vid intermittent läckage att inte en vanlig vaginal undersökning påvisar vattenavgång”, säger Rebecka Kaplan Sturk, överläkare gynekologi/obstetrik 

    Läs Rebecka Kaplan Sturk, överläkare gynekologi/obstetrik, analys av VagiVital AL Självtest för fostervattenläckage med dess tänkbara användningsområden på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker här.

    Läs våra studier

    VANLIGA FRÅGOR

    Svar: Testremsan i bindan fungerar som en pH-indikator och ändrar färg till blå och/eller grön vid kontakt med vätska med pH ≥ 6,5. Fostervatten har ett högt pH på över 6,5. Testremsan reagerar på ammoniaknivån i vätskan. Om det finns en hög nivå av ammoniak närvarande återgår färgen till gult när ammoniak dunstar. Det är därför viktigt att vänta hela 15 minuter efter att bindan har tagits av innan slutresultatet kan tolkas.

    Svar: VagiVital AL bindan har förmågan att upptäcka även en liten volym fostervatten under en längre tidsperiod (upp till 12 timmar per binda) vilket ger möjlighet till kontinuerlig övervakning och kan därför bidra till att undvika feldiagnostisering av fostervattenläckage. VagiVital AL för Fostervattenläckage är ett icke-invasivt alternativ till andra detektionsmetoder, med snabba resultat (på bara 15 minuter) med höga sensitivitet 97,06% och specificitet 96,92%. Inga sterila instrument och inget mottagningsrum krävs. VagiVital AL kan även användas på barnmorskemottagningar för att screena vattenavgång då gravida söker för oklart läckage eller fukt i trosa. AL bindan kan även användas på förlossningen i situationer där det läcker så lite vatten eller vid så intermittent läckage att inte en vanlig vaginal undersökning påvisar vattenavgång. Den gravida kan då få med sig en binda hem och instrueras om att höra av sig om den slår om till blå och/eller grön.

    Efter fostervattenprov för fosterdiagnostik är det mycket vanligt med fostervattenläckage. AL bindan kan i de situationerna användas för att detektera när fostervattenläckage upphört och den gravida kan börja röra sig och leva normalt igen.

    Svar: Antibiotikabehandling eller vaginala infektioner (till exempel bakteriell vaginos) kan leda till ett förhöjt vaginalt pH-värde, vilket kan resultera i ett falskt positivt testresultat för förekomst av fostervatten. Kranvatten kan störa testet och kan ge ett falskt positivt resultat - därför rekommenderas användare att se till att de har torkat sig helt om de nyligen har duschat eller badat. Om samlag eller vaginalsköljning har förekommit under de senaste 12 timmarna kan detta också störa testet.

    Svar: VagiVital AL för Fostervattenläckage har:

    Sensitivitet 97,06%

    Specificitet 96,92%

    Positivt prediktionsvärde 96,92%

    Negativt prediktionsvärde 97,67%

    Svar: VagiVital AL för Fostervattenläckage är utformad för självavläsning. Om indikatorremsan färgas blå och/eller grön kan fostervatten läckt ut. I detta fall bör den gravida kvinnan kontakta sin läkare/barnmorska. Om användaren har för avsikt att visa testresultatet för sin läkare/barnmorska och rådgöra med bör hon ta med sig bindan till läkaren.

    Svar: Blod ger en röd fläck på bindan. Om blodet är blandat med fostervatten kan en positiv blå fläck uppstå runt den röda blodfläckens yta. Det anges i bi packsedeln att man ska kontakta läkare/barnmorska om det förekommer blödning.

    Svar: 100µL (mikroliter)

    Svar: Infektioner som orsakar förhöjt pH-värde i vaginan (t.ex. bakteriell vaginos och trichomonas), sperma, urin med pH > 7,0. Att metoden vid bakteriell vaginos signalerar vattenavgång och den gravida hänvisas till sjukhus för kontroll behöver inte vara negativt då och den gravida behöver behandling för bakteriell vaginos för att minska komplikationsrisken.

    Svar: Falskt negativt resultat kan uppstå när fostervatten inte har kommit i kontakt med bindans gula indikator. Detta kan inträffa om testet gjordes medan patienten låg ner. Det anges i bi-packsedeln att testet ska göras medan patienten står, sitter eller går, men inte när hon ligger.

    En annan orsak till falskt negativt resultat är om fostervatten läcker på bindan och om urin läcker på samma exakta plats på bindan, vilket då raderar ut färgförändringen; observera att detta beror på förhållandet mellan fostervattens och urins volym.

    Svar: För beställning av storpack, prover eller information kontakta:

    fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se

    VagiVital VS Självtest för vaginala infektioner

    Hur fungerar VagiVital VS?

    VagiVital VS-testet består av en vaginal pinne, belagd med en innovativ patentskyddad polymer, som innehåller den kolorimetriska pH-indikatorn, Nitrazine Yellow. När polymeren, som är gul före användning, kommer i kontakt med vätskor med förhöjd pH-nivå, observerar användaren blå eller grön fläck på den gula indikatorn. Det som gör att sensitiviteten är mycket högre än rena pH test är att VagiVital VS också tar hänsyn till den buffrande förmågan i flytningar. VagiVital VS är en svensk metod som är patenterad. Avläsningen kan göras inom bara några sekunder vilket gör det väldigt praktiskt att använda både på mottagningen och för patienten hemma. 

    Vagivital VS gränsen för pH:

    • pH ≤ 4,2 svabbtoppen förblir gul 
    • pH ≥ 5,2 svabbtoppen färgas blå eller grön
    • 5,2 > pH > 4,2 svabbtoppen färgas blå eller grön endast om den buffrande kapaciteten i flytningarna är låg (kombinationen av att mäta både pH och den buffrande förmågan ökar sensitiviteten till över 90%)

    För beställning i storpack och/eller mer information mejla:
    fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se 

    Läs våra studier

    VANLIGA FRÅGOR

    Svar: Nej, resultaten är ja eller nej.

    Svar: Nej, VagiVital VS PRO är certifierad som en OTC-medicinsk produkt.

    Svar: VagiVital VS kan hjälpa dig att upptäcka bakteriell vaginos eller trichomonas utan behov av mikroskop, kaliumhydroxid osv. Vid flera vaginala blandinfektioner erbjuder testet hjälp att diagnostisera infektion trots de dominerande symptomen från Candida. I slutet av behandlingen kan du också undersöka effektiviteten av bakteriell vaginos- eller trichomonasbehandlingarna. Gynekologbrist och samtidigt nya receptfria preparat öppnar även upp för både behov och möjlighet för barnmorskors större roll i diagnos och behandling på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.

    Svar: Vid en Candida-infektion förblir pH-värdet i de vaginala flytningarna normalt. Därför kommer indikatorremsan inte att ändra färg.

    Svar: Våra kliniska studier visar att självläsning är möjlig. Om användaren är gravid och indikatorremsan färgas blå och/eller grön (färgen kan tyda på ett fostervattenläckage) är det viktigt att rådgöra med läkare.

    Svar: Det rekommenderas att skjuta upp testet om: (1) det är mindre än 1 dag före eller 5 dagar efter patientens menstruation; (2) om kvinnan har några tecken på menstruation eller vaginal blödning; (3) det är mindre än 12 timmar efter samlag eller vaginal douching; eller (4) under eller efter klimakteriet.

    Svar: Laboratorietester är dyra, tidskrävande och kan kräva ett andra besök på kliniken. VagiVital VS PRO har mer än 92% träffsäkerhet, vilket är något sämre än laboratorietester men mycket effektivare när det gäller tid, kostnad och tillgänglighetsparametrar.

    Svar: Ja, men eftersom ett positiv resultat även kan vara ett resultat av fostervattenläckage rekommenderas det att gravida kvinnor konsulterar sin läkare innan de använder testet, eftersom tolkning av testresultat under graviditet kräver professionell kunskap.

    Svar: Det rekommenderas att vänta med att använda produkten under menstruationsperioden eftersom den vaginala pH-nivån är högre och kan orsaka falskt positiva resultat.

    Svar: Vid pH ≤ 4,7 ändrar VagiVital VS PRO inte indikatorspetsens färg, vid pH > 4,7 ändrar indikatorspetsens färg. Vagivital VS gränsen för pH:

    • pH ≤ 4,2 svabbtoppen förblir gul 
    • pH ≥ 5,2 svabbtoppen färgas blå eller grön
    • 5,2 > pH > 4,2 svabbtoppen färgas blå eller grön endast om den buffrande kapaciteten i flytningarna är låg (kombinationen av att mäta både pH och den buffrande förmågan ökar sensitiviteten till över 90%)

    Svar: Ett positivt test (färgförändring från gul till blå eller grön) indikerar en surhetsstörning i vaginalsekret, vilket ofta orsakas av bakteriell vaginos och trichomonas. Testet har 92% träffsäkerhet vilket beror på att det inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna. Bakteriell vaginos visar sig som en tunn, mjölkaktig, vit-grå flytning med fiskliknande doft. Flytningar som uppstår på grund av trichomonas är gul-gröna, skummiga och illaluktande och kan medföra kliande vulva och smärta vid urinering. Vid båda infektionerna är pH i vaginan förhöjt. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektion vanligtvis normalt. Om svabbspetsen inte färgförändrats efter 10 sekunder, visar resultatet på att pH i vaginan är normalt. Sannolikheten att du då skall ha en bakteriell eller trichomonas-infektion är låg.

    På baksidan av kartongen, se bild i bifogad fil, finns en samlingstabell som anger i detalj symptom som är kopplade till vaginala bakterie-, trichomonas- eller svampinfektion.

    VagiVital AktivGel mot vaginal torrhet och smärta vid samlag

    VagiVital är en hormonfri aktivgel som lindrar och botar symtom i intimområdet såsom torrhet, irritation eller klåda i intimområdet, obehag vid intimt umgänge, eller smärta vid urinering.

    Den kristallklara gelen avger vatten till slemhinnan över tid, återställer pH och stimulerar tillväxten av celler i slemhinnans ytskikt. Det som ligger till grund för de goda resultaten med VagiVital AktivGel är dess fysiologiska egenskaper. Gelen har en hög viskositet, en låg osmolalitet och låg ytspänning. Dessa egenskaper i kombination gör att gelen fäster vid vaginalslemhinnan och avger vatten över tid. Gelen innehåller inga fetter vilket gör att den inte kladdar och medföljande applikator lätt att göra ren i enbart hett vatten. Viktiga användarvänliga fördelar att lägga till de dokumenterade positiva kliniska effekterna.

    Vagvital har genomgått kliniska tester i studie utförd av kvinnliga forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands universitetssjukhus Den kliniska studien visade på flera positiva effekter där hela 79% av patienterna upplevde en förbättring av sina mest besvärande symtom. Något som gjort att VagiVital därför klassas som aktivgel, då gelens kliniskt bevisade effekter gör mer än att bara återfukta.

    Följande förbättringar dokumenterades:

    • Minskade symtom av torra slemhinnor (klåda, irritation, smärta vid intimt umgänge och smärta vid urinering).
    • Minskade symtom kring trängningsinkontinens.
    • Förbättring av pHi intimområdet och antal celler i slemhinnans ytskikt.
    • Effekterna av VagiVital på mest besvärande symtom är i samma nivå som östrogenpreparat, med den stora skillnaden att VagiVital är helt hormonfri.
    • Studien utfördes i enlighet med FDA:s riktliner.

    Läs våra studier

    VagiVital Moisturizing V Cleanser

    Produkten baseras på VagiVitals aktiva gel och mild rapsolja med ett lågt pH värde på 3,9. Den är fri från tvål, parfym och parabener och passar känsliga hud. VagiVital Moisturizing V Cleanser är mjukgörande och återfuktar samtidigt som den löser både fettlösliga och vattenlösliga orenheter utan att störa den naturliga pH balansen. Med en vattenbaserad gel som stabiliserar olja möjliggörs rengöring av både vattenlösliga och oljelösliga orenheter. Detta utan tillsatta ytaktiva tensider. Egenskapen gör att VagiVital Moisturizing V Cleanser gått igenom internationella patentkrav och kommer att patenteras.

    Läs våra studier