Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Hjälp mot vaginal torrhet

Det finns flera olika alternativ för att behandla vaginal torrhet och beroende på vad som orsakar dina symptom finns behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga för dig. Mildare symtom på vaginal torrhet har tidigare kunnat behandlas genom att använda receptfritt alternativ som inte innehåller hormoner.

Genom VagiVital AktivGel finns nu också ett receptfritt och hormonfritt alternativ som avhjälper både milda och mer grava symtom vid vaginal torrhet. Resultaten har påvisats i kliniska studier som genomförts vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset. Symtomförbättringarna efter behandling med hormonfria VagiVital AktivGel är i paritet med hormoner.

Vad är vaginal torrhet?

Kroppens slemhinnor, som bland annat finns i underlivet är i normaltillstånd fuktiga. Kroppen producerar flytningar för att upprätthålla denna fukt som bland annat reducerar friktion vid samlag.

Av olika anledningar, exempelvis förändrad östrogenhalt kan det förekomma att slidan inte blir lika fuktig och då kan du känna av torrhet, irritation, sveda och klåda i underlivet. Vanligast är att slemhinnan tunnas ut när kvinnor åldras och hormonproduktionen förändras. Detta kallas för vaginal atrofi.

Andra orsaker till att torrhet kan uppstå:

 • Amning
 • Medicinering eller behandlingar som exempelvis kemoterapi.
 • Olika sjukdomstillstånd som diabetes eller Sjögrens syndrome.
 • Rökning
 • Avlägsnande av äggstockar
 • Stress
 • Stor träningsmängd

Symtomen på vaginal torrhet kan variera från milda till mer uttalade symtom. Behandlingsmetoderna är många men ofta enklare än du tror. Klåda, sveda och smärta vid samlag som orsakas av vaginal torrhet är något som kan behandlas. Ingen kvinnokropp är den andra lik, vilket innebär att problemen kan se olika ut. Några får problem med klåda, andra sveda och några kan få en brännande känsla vid urinering.

Kvinnans vagina och andra omkringliggande områden är känsliga och ska behandlas med omsorg. Därför är det viktigt att du använder produkter som är anpassade för underlivet. Om du besväras av vaginal torrhet är det vanligast att du provar ett receptfritt alternativ i första hand. VagiVital tillhandahåller en kladdfri gel fri från hormoner som är ett kliniskt bevisat första alternativ för dig som inte kan eller inte vill behandla dig med hormoner.

Beroende av vad som orsakar din torrhet kan behandlingarna variera. Vanliga behandlingsmetoder är:

 • Vaginal kräm
 • Kliniskt bevisad vaginal gel
 • Östrogen i tablettform
 • Lokal östrogenbehandling som placeras i vaginan
 • Undvik parfymerad tvål eller andra produkter som inte är anpassade till underlivet.
 • Undvik underkläder av syntet. Bomull är bästa alternativ

Många symtom kan behandlas med preparat som inte innehåller hormoner. Men om din torrhet har en påverkan på ditt liv och du måste avstå från visa aktiviteter bör du tala med din doktor. Om du inte provat något alternativ tidigare kan du bli hjälpt av en gel eller kräm. Vi rekommenderar VagiVital AktivGel.

I en klinisk studie som utfördes vid flera av Sveriges universitetssjukhus upplevde hela 79% av patienterna en förbättring av sina mest besvärande symtom. Något som gjort att VagiVital därför klassas som aktivgel, då gelens kliniskt bevisade effekter gör mer än att bara återfukta. Följande förbättringar har bevisats i studier vid svenska universitetssjukhus:

 • Minskade symtom av torra slemhinnor (klåda, irritation, smärta vid samlag och smärta vid urinering).
 • Minskade symtom kring trängningsinkontinens.
 • Förbättring av vaginalt pH och antal celler i vaginalslemhinnans ytskikt.

Effekterna av VagiVital på mest besvärande symtom är i nivå med östrogenpreparat, med den stora skillnaden att VagiVital är helt hormonfri.

VagiVital AktivGel är en icke-hormonell gel producerad av svenska Peptonic Medical och har en kliniskt bevisad effekt. Kvinnliga forskare från Karolinska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala fann att 79 procent av patienterna i en kliniskt bevisad studie upplevde VagiVital hjälpte dem att behandla sina symtom på vaginal torrhet.

 Läs mer om denna forskning här.

Att uppleva vaginal torrhet är inte ovanligt, men det är behandlingsbart. VagiVital erbjuder en 30-dagars behandlingsregim, varefter du kan fortsätta dagligen i 60 dagar för ännu bättre resultat. Efter den inledande kuren används VagiVital vid behov där de flesta går över till varannan eller var tredje dag.

Prova vår VagiVital AktivGel