Påverkan av livskvalitén

Torrhet i underlivet kan påverka livskvalitén hos kvinnan på många sätt. Det kan handla om bland annat: smärta i vardagen, smärta vid samlag, minskad sexlust, förändrade vanor eller undvikande av vissa aktiviteter för att minska risken för smärta eller obehag, psykisk och mental påfrestning och påverkan.

• 40-60% av alla kvinnor lider av vaginal atrofi under eller efter att ha genomgått klimakteriet 
• Ca 25% av kvinnor mellan 50-59 år gamla upplever obehag under sex kopplade till torra slemhinnor och 16% upplever smärta. 
• För kvinnor mellan 18-50 upplever ca 17% obehag kopplade till torra slemhinnor under sex. 
Ett stort antal kvinnor som upplever symtom kring torra slemhinnor söker dock inte hjälp, ofta på grund av att man känner oro kring östrogen-relaterade bieffekter.

Tidigare kunde endast milda symtom lindras med receptfria produkter, men numera kan även receptfria preparat både lindra och till och med avhjälpa svårare symtom.
VagiVital AktivGel är en hormonfri gel med kliniskt bevisad effekt. Under den kliniska studie som genomförts av VagiVital enligt FDA:s riktlinjer upplevde 79% av patienterna upplevde fullständig lindring eller en betydande förbättring av deras mest ihållande symtom.

Läs mer om VagiVital Aktivgel