VagiVital BV Kit

348 kr 398 kr

Gratis frakt på alla beställningar över 199 sek!

Diagnostisera och behandla bakteriell vaginos enkelt hemma med kliniskt bevisade produkter.

VagiVital VS ger dig svar inom 30 sek på om din illaluktande flytning beror på bakteriell vaginos och Vernivia behandlar därefter effektivt bakteriell vaginos.

VagiVital VS diagnostiserar bakteriell vaginos. Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt inom trettio sekunder. Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium för att få svar och slipper på så sätt onödig oro och väntan.
Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna.

Vernivia vaginal mousse behandlar bakteriell obalans i vaginan, så kallad bakteriell vaginos, och lindrar snabbt illaluktande flytningar inom 12 timmar. Vernivia vaginal mousse är enkel att använda, återställer pH-balansen och verkar genom att efterlikna slidans eget immunförsvar. När du behandlar med Vernivia vaginal mousse stimuleras tillväxten av laktobaciller, vars produktion av mjölksyra utgör en viktig del av slidans naturliga försvar mot bakterie-och svampinfektioner. Effekten är kliniskt bevisad och likvärdig med receptbelagd antibiotika.

  • Få svar inom 30 sek om du har bakteriell vaginos
  • VagiVital VS har 92% träffsäkerhet vid bakteriell vaginos
  • Efter ett positivt resultat - påbörja din behandling direkt
  • Enkelt att använda hemma
  • Lindrar illaluktande flytningar inom 12 timmar 
  • Stärker vaginans naturliga försvar
  • Effekten är kliniskt bevisad och likvärdig med receptbelagd antibiotika
  • Kliniskt bevisade produkter

Gratis frakt på alla beställningar över 199 sek!

DIAGNOSTISERA bakteriell vaginos med VagiVital VS 

Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt inom trettio sekunder. Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium för att få svar och slipper på så sätt onödig oro och väntan. Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna, vilket betyder flytningarnas förmåga att stå emot pH förändringar. Normalt pH värde (pH är en indikator på surhet) i vaginan kan variera mellan 3.5 och 4.5. I 78% av fallen med bakteriell vaginos har kvinnor ett pH över 4,5 men det finns fortfarande kvinnor med bakteriell vaginos som har ett normalt pH. Vanliga pH stickor missar därför minst 22% av BV-fallen. Vissa kvinnor i eller efter klimakteriet kan ha förhöjt pH i vaginan. Om du befinner dig i eller efter klimakteriet bör du inte använda detta test, då det kan ge ett falskt positivt resultat.

VagiVital VS För Vaginala Infektioner visar genom färgförändring på den gula spetsen av testens svabb, om du har bakteriell vaginos. Ett positivt testsvar (du har bakteriell vaginos) ger en färgförändring till blå/grönt. Ett negativt testsvar ger ingen färgförändring.


BEHANDLA bakteriell vaginos med Vernivia

Vernivia vaginal mousse motverkar snabbt de skadliga bakterierna samtidigt som de goda laktobacillerna ökar i antal, vars produktion av mjölksyra utgör en viktig del av slidans naturliga försvar mot bakterie-och svampinfektioner. Vernivia vaginal mousse återställer även pH-värdet i slidan. Fördelen med en vaginal mousse är att den expanderar och sprider sig i hela slidan och behandlar effektivt hela ytan av slidväggen vid varje applicering. Vernivia vaginal mousse absorberas inte och sprids inte vidare i kroppen. Vernivia vaginal mousse kan användas av ammande kvinnor. Vernivia vaginal mousse är baserad på patenterad teknologi och är CE-certifierad. Den är utvecklad och producerad i Sverige samt effekten är kliniskt bevisad. 

Instruktioner för VagiVital VS Självtest

1. Öppna den individuellt förpackade svabben i förpackningen

2. Försäkra dig om att svabb-spetsen inte kommer i kontakt med något innan du för in den i slidöppningen. 

3. Håll i självtestet med fingrarna på handtaget.

4. Separera det yttre område på vaginan så att vaginan exponeras. 

5. För in den gula svabb-spetsen försiktigt tills handtaget når den yttre vaginan (ungefär 5 cm in i vaginan) och rotera svabben flera gånger. Rör inte vid vaginans ingång.

6. Dra ut självtestet från din vagina. Var försiktig och undvik att svabbspetsen kommer i kontakt med något. Kontrollera att du fått med en synbar mängd av sekret. En otillräcklig mängd av sekret på självtestet kan medföra ett falskt negativt resultat. 

7. Vänta i 10 sekunder och kontrollera en eventuell färgförändring från gult till blått eller grönt på testets spets. Avläsningen bör ske 10 sekunder efter att man tagit ut svabben. Ett positivt resultat är stabilt upp till 30 minuter. Notera att om du upptäcker fläckar av blod på testet är det ogiltigt och du bör kontakta din läkare. 

8. Efter att du avläst testresultatet, gör dig av med det använda testet på samma sätt som du gör dig av med andra kvinnliga sanitetsprodukter. Spola inte ner testet i toaletten.

9. Vid positivt resultat (dvs. färgförändring från gult till blått eller grönt) påbörja din behandling med Vernivia vaginal mousse.

Instruktioner för Vernivia vaginal mousse

Vernivia vaginal mousse appliceras i slidan i samband med sänggåendet under sju dagar i rad. Avsluta inte behandlingen tidigare, även om symtomen försvinner snabbare.


Börja med att ta av korken från flaskan. Fäst sedan applikatorn försiktigt på flaskan. Undvik att trycka på knappen. Testa gärna Vernivia vaginal mousse innan användning. Tryck försiktigt ned knappen på applikatorn tills det kommer lite mousse. 

1. Ligg på rygg med lätt uppdragna knän. 

2. För varsamt in applikatorn så långt du kan i slidan utan att det känns obekvämt. 

3. Applicera genom att trycka ned knappen i knappt en sekund. 

4. Efter applicering låt applikatorn sitta kvar på flaskan. Torka av applikatorn vid behov. 

5. För optimal effekt förbli liggande i sängen efter applicering. 

6. Morgonen därpå kan applikatorn sköljas av med vatten vid behov.

Kontakta läkare innan användning om du är eller planerar att bli gravid. 

Vernivia vaginal mousse är inte avsedd för användning av barn.

Innehåll VagiVital VS Självtest

• 1 st svabb individuellt förpackad i aluminiumförpackning.

• 1 användarinstruktion (en klocka som mäter sekunder behövs men medföljer inte i förpackningen). 

Innehåll Vernivia vaginal mousse

Förpackningen innehåller en flaska, bruksanvisning och en applikator utvecklad för vaginalt bruk. Applikatorn är återanvändningsbar, tunn och lätt böjbar med en rundad topp. Flera av ingredienserna i Vernivia vaginal mousse förekommer naturligt i vaginan, såsom mjölksyra, små mängder väteperoxid, vatten och luft. Vernivia vaginal mousse är helt fri från antibiotika, parfym, parabener och hormoner. 

Ingredienser: Mjölksyra, glycerolmonolaurat, glycerolmonomyristat, väteperoxid, EDTA, natriumpyrofosfat, natriumstannat, natriumoxalat, natriumhydroxid och renat vatten.

Frågor & Svar om VagiVital VS Självtest

Fråga: Ska jag använda VagiVital VS vid en viss tidpunkt under dagen? 

Svar: VagiVital VS reagerar på vaginalsekret vilket avsöndras under hela dagen. Produkten kan därför användas när som helst på dygnet.

Fråga: Vilka är de vanligaste orsakerna till vaginala besvär?

Svar: Onormala flytningar är ett vanligt förekommande symptom bland cirka 50% av alla kvinnor. De vanligaste orsakerna till att vaginala besvär uppstår är bakteriella infektioner, svampinfektion (candida) eller trichomonas. Det kan också vara en kombination av någon av dessa.

Fråga: När rekommenderas att använda VagiVital VS?

Svar: VagiVital VS används om din vaginala flytning är onormal och/eller vid vaginala besvär såsom klåda, sveda och irritation i slidan. 

Testet kan utföras: (1) före varje besök på kliniken - för att ge din behandlare information i första steget, (2) innan du försöker med en receptfri självbehandling, (3) före och efter användning av behandling mot Candida, för att vara säker på att Candida är den enda orsaken till vaginala besvär.

Fråga: När ska man vänta med att använda testet?

Svar: Vänta med att utföra testet om det är mindre än 1 dag före eller 5 dagar efter menstruationen, om du har tecken på menstruation eller vaginal blödning, om det är mindre än 48 timmar efter samlag eller vaginalsköljning (vaginal douching) eller om befinner dig i eller efter klimakteriet.

Fråga: Hur ska jag förvara VagiVital VS?

Svar: Du bör förvara kartongen på ett torrt ställe i rumstemperatur. Testet måste vara förseglat tills det används för att undvika kontaminering.

Fråga: Hur ska jag använda testet?

Svar: Du bör följa bruksanvisningen i bi-packsedeln.

Fråga: Vad diagnostiserar VagiVital VS?

Svar: Ett positivt test (färgförändring från gul till blå eller grön) indikerar en surhetsstörning i ditt vaginalsekret (höjt pH värde i vagina), vilket ofta orsakas av bakteriell vaginos och trichomonas (parasit). Testet har 92% träffsäkerhet vilket beror på att det inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna. Bakteriell vaginos visar sig som en tunn, mjölkaktig, vit-grå flytning med fiskliknande doft. Flytningar som uppstår på grund av trichomonas är gul-gröna, skummiga och illaluktande och kan medföra kliande vulva och smärta vid urinering. Vid båda infektionerna är pH i vaginan förhöjt. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektion vanligtvis normalt. Om svabbspetsen inte färgförändrats efter 10 sekunder, visar resultatet på att pH i vaginan är normalt. Sannolikheten att du då skall ha en bakteriell eller trichomonas-infektion är låg.

På baksidan av kartongen, se bild i bifogad fil, finns en samlingstabell som anger i detalj symptom som är kopplade till vaginala bakterie-, trichomonas- eller svampinfektion.

Fråga: Hur fungerar VagiVital VS Självtest för vaginala infektioner?

Svar: Normalt pH värde (pH är en indikator på surhet) i vaginan kan variera mellan 3.5 och 4.5. VagiVital VS Självtest visar genom färgförändring på den gula spetsen av testens svabb, om dina vaginala flytningar har ett normalt eller förhöjt pH. Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet.

Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna, därav den höga precisionen.

Fråga: Ska jag använda VagiVital VS om jag inte har onormala flytningar, men har symptom som irritation och klåda?

Svar: VagiVital VS är alltid lämplig vid vaginala besvär så länge det finns sekret i slidan.

Fråga: Vad ska jag göra om jag får negativa resultat?

Svar: Om du får ett negativt resultat (vilket innebär att testet inte ändrade färg från gul till blå och/eller grön) är ditt pH i vaginan normalt och risken för bakteriell vaginos och trichomona är låg. Om du fortfarande känner klåda eller irritation, eller om du upplever att dina vaginala flytningar är onormala kan du försöka använda receptfria behandlingar mot svampinfektion. Kontakta alltid gynekolog/ungdomsmottagning om behandling med receptfria läkemedel inte hjälper.

Fråga: Vad ska jag göra efter att ha använt testet?

Svar: Vänta 10 sekunder och kontrollera att spetsen på VagiVital VS inte ändrar färg från gult till blått eller grönt.  Därefter kan du slänga testet. Spola inte ner testet i toaletten. Vid positivt resultat, dvs färgförändring till blå och/eller grön kontakta din gynekolog/ungdomsmottagning. Om du har för avsikt att visa indikationsresultatet för läkare kan du ta ett foto på färgförändringen. Det kan även vara till hjälp om du också tar med dig den förklarande bi packsedeln.


Fråga: Vad är bakteriell vaginos?

Svar: Bakteriell vaginos är en infektion i vaginan som orsakas av vissa bakterier. Bakteriell vaginos visar sig ofta som en tunn mjölkaktig, vit-grå flytning med en fiskliknande doft. Den kan medföra komplikationer speciellt vid graviditet och förlossning. Därför bör den behandlas på rätt sätt. LÄS MER OM BAKTERIELL VAGINOS HÄR!

Fråga: Vad är svampinfektion/candida?

Svar: Svampinfektion kännetecknas av intensiv klåda och sveda i vaginan och i området kring slidan med svullna och sköra slemhinnor. Ibland förekommer en vit, grynig flytning från slidan. Det kan även svida när du kissar och ofta gör det ont vid samlag. En vit hinna mellan de inre och de yttre blygdläpparna kan förekomma. Det finns både receptfria läkemedel och läkemedel på recept mot svampinfektion i slidan. Kontakta gynekolog/ungdomsmottagning om behandling med receptfria läkemedel inte hjälper.

Fråga: Vad är trichomonas?

Svar: Trichomonas orsakas av en parasit och är en ovanlig könssjukdom i Sverige. Sjukdomen smittar via vaginala och anala samlag utan kondom. Flytningar som uppstår på grund av trichomonas är gul-gröna, skummiga och illaluktande och kan medföra kliande vulva och smärta vid urinering.

Fråga: Vad är skillnaden mellan svampinfektion, bakteriell vaginos och trichomonas?

Svar: Vid bakteriell vaginos och trichomonas är pH i vaginan förhöjt. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektion vanligtvis normalt.  Bakteriell vaginos är ett tillstånd som uppkommer vid obalans i den vaginala bakteriefloran medan en svampinfektion beror på tillväxt av svamp i underlivet. Flytningar vid bakteriell vaginos är ofta vit-grå med en fiskliknande lukt. Flytningar vid svampinfektion kan man beskrivas som vita, tjocka i konsistens, krämaktiga och det förekommer vanligtvis ingen oangenäm lukt. Symptomen liknar dock ofta varandra men behandlas olika, därav viktigt att ta ett test före behandling. 

Frågor & Svar om Vernivia vaginal mousse

Fråga: Hur fungerar Vernivia?

Svar: Fördelen med Vernivia vaginal mousse är att den sprids i hela slidan och behandlar därmed effektivt hela ytan av slidväggen. Vernivia motverkar snabbt de bakterier som orsakar illaluktande flytningar och återställer även pH-balansen. Samtidigt stimulerar Vernivia tillväxten av skyddande laktobaciller. Laktobacillernas produktion av mjölksyra utgör en viktig del av slidans naturliga försvar mot bakterie- och svampinfektioner.

Fråga: Finns det biverkningar?

Svar: Vernivia kan orsaka en mild övergående sveda vid applicering. Om svedan är mycket besvärande, tvätta med ljummet eller varmt vatten. Kontakta din läkare om irritationen kvarstår. 

Fråga: Vad innehåller Vernivia?

Svar: Flera av innehållsämnena i Vernivia vaginal mousse finns naturligt i slidan såsom mjölksyra, små mängder väteperoxid, vatten och luft. Vernivia vaginal mousse är fri från antibiotika, parfym, parabener och hormoner.

Fråga: Varför kan Vernivia inte användas vid graviditet?

Svar: Då Vernivia vaginal mousse är en helt ny produkt så saknas kliniska data för användning under graviditet.

Fråga: Hur ska Vernivia användas?

Svar: Vernivia vaginal mousse appliceras i slidan i samband med sänggåendet under sju dagar i följd.

Fråga: Jag har missat en dos – vad gör jag?

Svar: Om du har missat att ta en dos ska behandlingen återupptas kvällen därpå tills du tagit totalt sju doser.

Fråga: Jag har fått mens mitt i behandlingen – hur gör jag nu?

Svar: Bara pausa behandlingen och starta upp en ny sju dagars behandling på nytt när blödningen har avtagit. 

Fråga: Hur länge ska knappen på applikatorn hållas nedtryckt vid applicering?

Svar: Knappt en sekund blir alldeles lagom.

Fråga: Kladdigt efter applicering?

Svar: Ingen fara. Bara torka bort överskottet och håll knappen nedtryckt kortare tid när du applicerar nästa gång. Det är inte farligt och går inte att överdosera Vernivia.

Fråga: Det känns konstigt att inte skölja av applikatorn direkt efter dosering?

Svar: Det är bra att (om möjligt) ligga kvar i sängen efter att Vernivia applicerats. Mikrobiologiska tester visar att moussen motverkar skadliga bakterier och att applikatorn därför inte måste sköljas av.

Fråga: Hur ska Vernivia vaginal mousse förvaras?

Svar: Förvara produkten utom räckhåll för barn. Förvara inte produkten över 30°C eller under 2°C. Undvik att förvara produkten i direkt solljus.

Fråga: Hur kan Vernivia vaginal mousse sopsorteras?

Svar: Generellt gäller att Vernivia ska lämnas in på återvinningscentral men det kan skilja sig mellan olika regioner.

Customer Reviews

Based on 6 reviews
100%
(6)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jonna
Behandlar även förebyggande

Innan jag testade Vernivia mousse hade jag problem med illaluktande flytningar som kom till och från och alltid lika olägligt, efter behandlingen med moussen har det nu upphört och jag behandlar med ett "tryck" i förebyggande syfte ca 1 dag i veckan och min Fiffi har aldrig mått såhär bra 🤭👌🏽 Super enkel att använda utan kladd och diverse söl. Rekomenderar starkt denna produkt för ett välmående underliv 😉

J
Janina
Magisk produkt!

Jag hade problem med illaluktande flytningar och att det allmänt inte luktade bra där nere. Jag pratade med min kompis om detta och hon tipsade direkt till er och produkten Vernivia. Hon sa att den kommer göra susen. Jag beställde hem Vernivia och använde den på kvällen enligt brukshandvisning. WOW! Vilken produkt! Dagen efter luktade det ingenting från mitt underliv! Magisk produkt! Inte nog med det så var det otroligt enkelt att använda den också, ett sprut och allt var klart.

C
Camilla
Fri från illaluktande flytningar

Jag har under några års tid känt en illaluktande doft från underlivet vilket jag sammankopplat med klimaktieriebesvär. Jag har tagit bioidentiskt hormonpreparat i hopp om att slemhinnebalansen, illaluktande doft mm skulle bli bättre. Detta skedde tyvärr inte efter ett års användande av hormonpreparat. Efter att ha testat Vernivia i 7 dagar för bakteriell vaginos har mina besvär försvunnit & jag känner inte av någon illaluktande doft. Det är nu 14 dagar sedan jag avslutade behandlingen & än så länge har jag inga besvär av illaluktande doft.
Behandlingen var lite kletig men den fungerade så det var ändå värt besväret i 7 dagar.

K
Klara
Äntligen fri från bakteriell vaginos

Jag fick reda på att jag hade bakteriell vaginos och testade först att bli av med detta med en annan produkt mot bakteriell vaginos men den hjälpte inte alls. Jag beställde i stället Verniva Vaginal Mousse och märkte skillnad redan efter första behandlingen. Det var en sådan enkel och enormt effektiv behandling. Mina flytningar är äntligen luktfria och vaginan är fri från bakteriell vaginos!

S
Sinikka
Min räddning är Vernivia

Då jag hade jätte äckliga & illaluktande flyttningar så var jag på gyn och kom då i kontakt med vernivia.
Det låg information på bordet i väntrummet och då så följden den med mig hem 😀 jag läste om bakteriell vaginos och det var ju det jag hade !
Gjorde min beställning! Och vipps så kom produkten hem till mig . Jag började behandling i 7 dagar och jag är så nöjd ! Illaluktande flytningarna var borta .
Så jag är så glad att jag kom i kontakt mer er då ni räddade mig och mina illaluktande flygning. Till saken hör oxå att jag är en kvinna på 51 år och mitt uppe i klimakteriet och det gör ju inte saken bättre. Mår dåligt stundvis. Tänk vad vi kvinnor behöver utstå .
Min räddning är vernivia inga mer illaluktande flygning !! Jag är så glad och nöjd 😄 så jag ger er
5 ⭐️⭐️⭐️⭐️ Det finns inget annan produkt för mig än vernivia alla dagar i veckan 😀mycket nöjd kund!

Diagnostisera

Diagnostisera bakteriell vaginos med VagiVital VS Självtest på 30 sek och med 92% träffsäkerhet. Produkten är studerad av gynekologer och kliniskt bevisad.

Behandla

Behandla bakteriell vaginos enkelt med Vernivia vaginal mousse hemma under 7 dagar. Fri från antibiotika, parabener och parfym samt kliniskt dokumenterad.

Enkelt

Diagnostisera och behandla bakteriell vaginos och illaluktande flytningar. Enkelt att använda hemma och du slipper onödig väntan och oro.

Vanliga underlivsproblem

Vaginala infektioner är vanliga besvär bland kvinnor i alla åldrar. De vanligaste orsakerna till att vaginala besvär uppstår är bakteriella infektioner, svampinfektioner, trichomonas eller en kombination av någon av dessa. Bakteriell vaginos, en infektion i vaginan som orsakas av vissa bakterier, är mer förekommande och visar sig som en tunn mjölkaktig, vit gråflytning med en "fiskliknande” doft. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektioner vanligtvis normalt. Vid svampinfektioner kan man beskriva flytningarna som vita, tjocka i konsistens, krämaktiga och oangenäm lukt förekommer vanligtvis inte. Svampinfektioner kännetecknas av intensiv klåda och sveda i vaginan och i
området kring slidan.

Du kanske även är intresserad av?