Orsaker bakom förändringar i vaginala flytningar

Även om det kan tyckas vara ett lite udda samtalsämne vid middagsbordet, är sanningen den att nästan varje kvinna vid något tillfälle under dagen tar en snabb titt i sina trosor efter ett toalettbesök. Det är en tyst kontroll, en omedveten hälsokoll, som trots att den berör 100% av alla kvinnor, sällan diskuteras öppet. Flytningarnas natur och frekvens ändras genom livets olika skeden, från pubertet till menopaus och allt däremellan. Dessa förändringar kan berätta mycket om vår hälsa och vårt välbefinnande, vilket gör det anmärkningsvärt att så lite konversation finns kring detta ämne. Snarare än att dela erfarenheter, vänder sig många kvinnor till Google för att i ensamhet försöka förstå vad som är "normalt". Men tänk om vi kunde förändra detta? Om vi i stället kunde skapa en öppen dialog där inga ämnen är tabu och där kunskap och förståelse för vår kropp och dess signaler ses som en styrka? Våra vaginala flytningar är dessutom ofta mer än bara en fysisk händelse; de kan också vara en spegling av vår hälsa som ger oss viktig information. Genom att börja prata öppet om dessa ämnen kan vi börja bygga en kultur av öppenhet, kunskap och stöd. Så låt oss börja samtalet med att prata lite mer om vad våra vaginala flytningar berättar för oss ❤️

ILLALUKTANDE FLYTNINGAR 

Illaluktande flytningar eller klåda kan vara tecken på en infektion, såsom bakteriell vaginos eller en svampinfektion. Studier har funnit att upp till 30% av kvinnorna upplever bakteriell vaginos vid någon punkt i deras liv. Med VagiVital VS Självtest kan du inom 30 sek diagnostisera om dina flytningar beror på bakteriell vaginos med 92% träffsäkerhet och med Vernvia Vaginal Mousse by VagiVital behandlar du därefter enkelt hemma bakteriell vaginos där de illaluktande flytningarna lindras inom endast 12 timmar. 

Missa inte vårt bakteriell vaginos kit med 10% rabatt på VagiVital VS Självtest & Vernvia Vaginal Mousse by VagiVital.

VagiVital BV-kit för diagnostisering och behandling av bakteriell vaginos hittar du här!

FLYTNINGAR VID ÄGGLOSSNING

Om du försöker bli gravid eller utforskar naturlig familjeplanering, är kunskapen om att identifiera ägglossningsrelaterade flytningar en ovärderlig insikt. Det är fascinerande hur väl vår kropp kommunicerar med oss, om vi bara lär oss att lyssna ❤️

🌸 Kännetecken att lägga märke till

När du närmar dig ägglossningen, ska du vara uppmärksam på följande tecken i dina flytningar:

Konsistens: Flytningarna blir mer elastiska och liknar rå äggvita, vilket underlättar spermiernas rörlighet.

Färg: Flytningarna blir klarare, vilket indikerar en ökning av östrogennivåerna och den optimala perioden för befruktning.

Mängd: Du kommer att märka en ökad mängd flytningar, vilket är ytterligare ett tecken på att kroppen förbereder sig för befruktning.

🌸 Vetenskapen bakom fenomenet

Denna förändring i flytningar under ägglossningen är väl dokumenterad i vetenskapliga studier. Det är ett resultat av de höjda östrogennivåerna som uppstår precis före ägglossningen, vilket gör cervikalslemmet mer gynnsamt för spermier att överleva och förflytta sig. Det är kroppens naturliga sätt att maximera chanserna för befruktning.

🌸 Empowerment genom kunskap

Genom att förstå och identifiera dessa tecken på ägglossning, kan du bli mer synkroniserad med din kropps naturliga cykler. Det är ett steg mot att ta kontroll över din reproduktiva hälsa och göra informerade val baserade på din kropps signaler. Att lära sig att identifiera ägglossningsrelaterade flytningar är ett viktigt verktyg för alla som är intresserade av sin fertilitet och vill lära sig förstå sin kropp. Det ger inte bara insikt i kroppens naturliga cykler utan uppmuntrar även till ett proaktivt förhållningssätt till kvinnors hälsa och välbefinnande ❤️.

Läs bloggen En Grundläggande Guide till Vaginala Flytningar här!

FLYTNINGAR UTAN ÄGGLOSSNING

Hormonella obalanser, stress och vissa mediciner kan påverka egenskaperna eller kvaliteterna hos de vaginala flytningarna, såsom deras färg, konsistens och lukt. Detta inkluderar hur tjocka eller tunna de är, om de är klara eller grumliga, samt om de har en neutral, söt eller illaluktande doft. Hormonella obalanser, stress och användning av vissa mediciner kan leda till förändringar i flytningarna, även i frånvaro av ägglossning. Det är dock viktigt att förstå att även om ägglossningen är en viktig del av den reproduktiva cykeln, kan kroppen fortfarande producera vaginala sekret även utan en aktiv ägglossningsprocess. När kroppen inte genomgår en ägglossningsprocess, kan de hormonella balanserna förändras vilket i sin tur kan leda till olika typer av vaginala flytningar. Dessa förändringar kan bero på flera faktorer:

🌸 Hormonella Obalanser

Hormonella obalanser är en viktig faktor som kan påverka kvinnors hälsa på flera sätt, inklusive deras reproduktiva system och de vaginala flytningarna. Dessa obalanser kan vara resultatet av flera olika orsaker, såsom medicinska tillstånd, livsstilsval, medicinering och naturliga övergångsperioder i livet såsom förklimakteriet och klimakteriet.

🌸 Förklimakteriet och Klimakteriet

Under övergångsperioderna såsom förklimakteriet och klimakteriet genomgår kvinnors kroppar betydande hormonella förändringar som kan påverka vaginala flytningar. Förklimakteriet, tiden som leder upp till klimakteriet, kan kännetecknas av oregelbundenheter i menstruationscykeln och därmed även i flytningarna. Kvinnor kan uppleva både torrhet och episoder av ökad flytning som ett resultat av de fluktuerande hormonnivåerna.

Under klimakteriet, när menstruationen upphör helt, minskar kroppens östrogenproduktion kraftigt. Detta kan leda till vaginal torrhet, vilket är ett vanligt problem bland postmenopausala kvinnor. Torrheten beror inte bara på minskad östrogenproduktion utan också på en förändring i de vaginala flytningarnas sammansättning och mängd.

Ta reda på om du är i förklimakteriet/klimakteriet med VagiVital Menopaus FSH-test. Det kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för de symptom du upplever och underlätta i beslutet om eventuella nästa steg, som att utforska lämpliga behandlingsalternativ. 

VagiVital Menopaus FSH-test hittar du här!

🌸 Polycystiskt Ovariesyndrom (PCOS)

PCOS är ett exempel på ett tillstånd som kan orsaka hormonella obalanser, vilket leder till oregelbunden eller utebliven ägglossning. Detta kan i sin tur påverka de vaginala flytningarna, där kvinnor med PCOS kan uppleva både torrare flytningar och perioder med ovanligt riklig flytning beroende på de specifika hormonella obalanserna.

🌸 Effekter av östrogen och progesteron

När kroppen producerar för lite östrogen kan det resultera i torrare flytningar, eftersom östrogen spelar en nyckelroll i att upprätthålla fuktigheten och elasticiteten i vagina. Omvänt kan en obalans där östrogen dominerar över progesteron leda till ökad produktion av flytningar, vilket resulterar i oregelbunden eller ovanligt riklig flytning.

🌸 Stress

Stress är en annan viktig faktor som kan påverka både ägglossning och vaginala flytningar. Kroppens stressrespons kan störa den hormonella balansen, vilket kan leda till förändringar i menstruationscykeln och de associerade flytningarna. Detta kan innebära allt från minskad mängd flytningar till en förändring i deras konsistens.

🌸 Mediciner

Vissa mediciner, särskilt de som påverkar hormonerna, kan också påverka dina flytningar. Detta inkluderar hormonella preventivmedel som p-piller, p-plåster eller vaginalringar. Dessa mediciner kan påverka den naturliga balansen mellan östrogen och progesteron i kroppen, vilket kan leda till att ägglossningen undertrycks och därmed också påverka de vaginala flytningarna. 

VAD BETYDER FLYTNINGAR MED BLOD?

Om du inte längre har mens och upplever flytningar med blod, kan det vara tecken på medicinska tillstånd som kräver uppmärksamhet från en vårdgivare.

Flytningar med blod utanför den normala menstruationscykeln, ofta kallade "onormala vaginala blödningar", kan bero på en rad olika orsaker som varierar i allvarlighetsgrad. När blod finns i vaginala flytningar utanför den förväntade menstruationstiden, är det därför viktigt att inte ignorera detta tecken, då det kan vara indikator på flera medicinska tillstånd. När du upplever blödning som inte passar in i din normala cykel, är det därför viktigt att söka medicinsk rådgivning. 

FLYTNINGAR & VAGIVITAL AKTIVGEL

I våra kliniska studier med VagiVital AktivGel som vi har genomfört med cirka 500 patienter så finns det en del kvinnor som faktiskt fått flytningar, eller det har snarare fått tillbaka de naturliga flytningar som de en gång hade före klimakteriet, innan drabbades av torra slemhinnor. Flytningar i detta fall är ett fantastiskt bevis på att AktivGel fungerar och det visar att slemhinnorna återigen återfuktas ❤️ För att få bäst effekt av AktivGel mot torra slemhinnor ser vi i våra studier att bäst effekt uppnås genom att initialt använda gelen en gång per dag i tre månader, vilket motsvarar tre tuber och därefter vid behov vilket brukar vara varannan eller var tredje dag. 

Vid köp av 3-pack AktivGel får du nu 10% rabatt här!

Ta hand om dig själv & Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal
Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se