Klimakteriet och ärftlighet – genernas roll

Under graviditeten med mitt första barn intervjuade jag min mamma om hennes upplevelse och erfarenhet av både graviditet och förlossning. Jag ställde många frågor och förberedde mig inför min förlossning. Med stor fascination lyssnade jag till berättelsen om min egen födelse, medveten om att vissa aspekter av graviditet och förlossning kan vara ärftliga. Förlossningar och graviditet blev till slut något som jag arbetade med under många år, både som doula (grekiska ordet för stödkvinna före, under och efter förlossning) och profylaxkursledare. Nu, efter att ha fött fyra barn och vid en ålder av 50 år, närmar jag mig menopausen. Men det var faktiskt först idag som jag frågade min mamma om hennes erfarenheter av klimakteriet. Ärligt talat förstår jag inte varför jag väntat så länge. Jag har naturligtvis skaffat mig enormt mycket kunskap på olika sätt och känner mig delvis förberedd men att stå inför klimakteriet är också lite som att vänta på en gäst som man med säkerhet vet en dag kommer att knacka på dörren, men man har inte en susning om när. Min mammas erfarenheter av klimakteriet innebär inte att mina kommer att vara de samma. Varje generation har dessutom sina unika "klimakterietips" och rekommendationer att förhålla sig till. Att förstå hur klimakteriet kan påverkas av både våra gener och våra livsstilar är som att lösa ett enormt pussel. Min mammas berättelse har gett mig några värdefulla pusselbitar i min egen förberedelse för denna fas i livet. Forskning antyder att vissa symtom och erfarenheter kan vara genetiskt betingade, vilket understryker betydelsen av att dela och jämföra dessa personliga berättelser. Genom att samla in dessa berättelser kan vi få en djupare förståelse för hur klimakteriet kan skilja sig åt mellan generationer, samtidigt som vi erkänner de unika utmaningar och erfarenheter varje kvinna står inför ❤️

Ta reda på om du är i förklimakteriet/klimakteriet!

VagiVital Menopaus FSH Test hittar du här!

VÅRA GENER SPELAR ROLL 

Vår genetiska kod är som en bok fylld med mysterier och inom varje kapitel finns ledtrådar om vår hälsa, vårt utseende och även när livets stora förändringar, såsom klimakteriet, kan tänkas inträffa. Forskningen har länge försökt förstå dessa ledtrådar och en banbrytande studie från 2015 som publicerades i "Nature Genetics" har lyckats kasta ljus över just detta område.

I denna djupgående undersökning tog forskargruppen från InterLACE, ett internationellt forskningsnätverk dedikerat till kvinnors hälsa, en närmare titt på arvsmassan hos över 70,000 kvinnor. Med hjälp av spetsteknik för att kartlägga gener fann de specifika delar i vårt DNA, kända som genetiska områden eller loci, som spelar en avgörande roll för tidpunkten då klimakteriet inträffar. Dessa delar av vårt DNA är som essentiella verktygslådor som styr alltifrån hur vi reparerar DNA-skador till hur effektivt vårt immunsystem fungerar.

 🌸 Varför är detta viktigt? 
Jo, för det första visar det på en direkt länk mellan våra gener och när vi går in i klimakteriet. Det ger vetenskapligt stöd för tanken att vår genetiska makeup påverkar tidpunkten för denna betydande livsförändring. Om du någonsin har undrat varför vissa kvinnor upplever klimakteriet tidigare än andra, kan svaret alltså delvis ligga i deras DNA. Våra genetiska "verktygslådor" är centrala för kroppens förmåga att reparera skadat DNA, ett ständigt pågående arbete som håller våra celler friska och fungerande. När dessa system fungerar optimalt, kan de bidra till en senare start av klimakteriet. Å andra sidan, om det finns genetiska variationer som påverkar dessa processer, kan det leda till en tidigare menopaus.


🌸 Vad betyder det för dig? 
Om din mamma eller mormor gick in i klimakteriet vid en tidig ålder, kan det vara en indikation på att du också har en genetisk benägenhet för detta. Det är inte en absolut förutsägelse, men en möjlig ledtråd till din egen kroppsliga resa genom livet. Men kunskapen ger också makt. Genom att förstå att våra gener spelar en roll i klimakteriet, kan vi bli mer uppmärksamma på andra faktorer som vi kan kontrollera, såsom vår livsstil, kost och fysisk aktivitet, för att stödja vår kropp bäst möjligt genom denna övergång. Forskningen inom genetik och klimakteriet är fortfarande i ett expansivt skede och varje ny upptäckt bidrar till en djupare förståelse av hur vi kan navigera genom denna fas med större medvetenhet och förberedelse. Genom att omfamna både vetenskapen och vår individuella resa kan vi möta klimakteriet med öppenhet och förberedelse, redo att ta hand om vår kropp och själ på bästa möjliga sätt ❤️.

Läs blogg Ta reda på om du är i förklimakteriet här!

FAMILJEHISTORIEN BERÄTTAR EN DEL 

Familjehistorien är som en skattkarta fylld med ledtrådar om vår hälsa, våra egenskaper och även vår framtid. När det gäller klimakteriet, kan denna "familjekarta" ge oss värdefulla insikter om vad vi kanske kan förvänta oss. En fascinerande studie publicerad i "Human Reproduction Update" ger vetenskaplig tyngd till denna idé genom att utforska sambandet mellan familjehistorik och åldern då klimakteriet inträffar.

Forskningen visar att om din mor eller syster gick in i klimakteriet vid en tidig ålder, är det större sannolikhet att du också kommer att göra det. Detta koncept, känt som genetisk predisposition, innebär att vissa aspekter av vår hälsa och våra biologiska processer är nedärvda. Så, precis som vi kan ärva vår mammas ögonfärg eller vår pappas längd, kan vi också ärva tendenser relaterade till reproduktiv hälsa, inklusive när klimakteriet börjar.

🌸 Varför familjehistorien är viktig
Denna insikt är inte bara en intressant anekdot om hur genetik fungerar; den har praktiska tillämpningar för hur vi förstår och planerar vår egen hälsa. Genom att känna till vår familjehistorik kan vi bli mer proaktiva i hur vi tar hand om vår hälsa. Om vi vet att det finns en trend av tidigt klimakterium i vår familj, kan vi också kanske överväga tidigare förändringar i vår livsstil för att mildra eventuella hälsorisker som kan associeras med tidigt klimakterium. Att samla denna information kan kräva lite detektivarbete. Att prata med kvinnliga släktingar om deras erfarenheter av klimakteriet kan ge värdefulla ledtrådar. Det handlar inte bara om att ställa frågor, utan också om att skapa en öppen dialog kring kvinnors hälsa, något som historiskt sett kanske inte alltid har diskuterats öppet. Att dela med sig av kunskap och erfarenhet av klimakteriet till våra döttrar är en dessutom en värdefull gåva till nästa generation kvinnor ❤️

Läs blogg om att vara en klimaxteriet kärring här https://vagivital.se/blogs/news/jag-ar-en-klimaxterie-karring 

🌸 En del av en större bild
Det är dock viktigt att komma ihåg att familjehistorien bara är en del av pusslet. Livsstilsfaktorer, miljö och andra icke-genetiska faktorer spelar också en stor roll i när och hur vi upplever klimakteriet. Men att ha denna familjehistorik ger oss en stark utgångspunkt för att förstå vår egen unika hälsoprofil. Genom att dela med oss av vår erfarenhet av klimakteriet till kvinnor i vår närhet och utforska våra äldre kvinnliga släktingars insikter av klimakteriet kan vi hjälpa oss själva och våra medsystrar att navigera med större medvetenhet och förberedelse, redo att möta klimakteriet med mer kunskap och förtroende. Finns det någon kvinna i din familj som du skulle vilja ställa frågor om klimakteriet till eller kanske du själv har personliga erfarenheter som skulle kunna hjälpa yngre kvinnor som närmar sig eller är mitt i klimakteriet? 

🌸 Vad detta betyder för dig
Detta innebär att även om vi inte kan ändra vår genetiska kod, har vi ändå en viss kontroll över vår kroppsliga och hormonella hälsa genom de val vi gör varje dag. Att välja att sluta röka, att äta en balanserad och näringsrik kost, samt att hålla sig aktiv, är alla sätt vi kan påverka vår upplevelse av klimakteriet positivt. Att värna om god sömn och minska på stress är också faktorer som kan göra en stor skillnad. Och kanske framför allt, att vara snäll mot oss själva ❤. Många av oss har varit "duktiga flickor" under större delen av våra liv, kanske ibland satt andras behov före våra egna. Att ta hand om sig själv betyder också att kunna sätta gränser och kanske börja reflektera över våra egna behov. Det kan vara något så enkelt som att unna sig en extra lång sovmorgon (om vi har lyxen att kunna sova 😏) eller att tacka nej till saker som vi vet kommer att tömma oss på energi. 

Läs blogg om klimakteriet och sömn här!

Hur var och en av oss hanterar klimakteriet är individuellt, men generellt sett tror jag på principen att om något känns bra, så är det bra och om det inte känns bra, så är det troligtvis inte det. Vikten av att dela med oss av våra erfarenheter till den yngre generationen av kvinnor kan inte underskattas. Och bland kan det vara så enkelt som att ställa en fråga till en kvinna med erfarenhet för att få en ytterligare pusselbit till det stora klimakteriepusslet ❤️

Att dela våra historier skapar en bro av förståelse och stöd mellan generationer. Det är ett sätt att hedra kunskapen och visdomen som äldre kvinnor bär på och att ge kraft till de som kommer efter oss. Det skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet och påminner oss om att vi inte är ensamma på vår resa. Så ta tillfället i akt att ställ frågor till de äldre kvinnorna i ditt liv. Deras erfarenheter är faktiskt en gåva fylld med värdefull insikt och visdom ❤️

Ta hand om dig & Stay Pussytive ❤️
/Fanny Falkman Grinndal
Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se