3-Pack VS självtest

402 kr 447 kr

Gratis frakt på alla beställningar över 199 sek!

3-pack VS självtest diagnostiserar bakteriell vaginos med 92% träffsäkerhet. Testet genomförs enkelt hemma och ger dig svar inom 30 sekunder om din illaluktande flytning beror på bakteriell vaginos. Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium för att få svar och slipper onödig oro och väntan. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna. Testet är kliniskt bevisat och en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Vissa kvinnor i eller efter klimakteriet kan ha förhöjt pH i vaginan. Om du befinner dig i eller efter klimakteriet bör du inte använda detta test. 

3-pack VS bakteriell vaginos självtest

  • Patenterad och studerad av specialister inom gynekologi.
  • Mer än 92% träffsäkerhet. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna. 
  • Testa enkelt hemma och få svar inom 30 sek.
  • CE-märkt medicinteknisk produkt.

Behandla bakteriell vaginos enkelt med Vernivia vaginal mousse hemma under 7 dagar. Fri från antibiotika, parabener och parfym samt kliniskt dokumenterad. Vill du läsa mer: Klicka här!

Gratis frakt på alla beställningar över 199 sek!

VagiVital VS är ett självtest för att identifiera typ av vaginal infektion – svampinfektion eller illaluktande flytning (så kallad bakteriell vaginos). Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt inom trettio sekunder. Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium för att få svar och slipper på så sätt onödig oro och väntan.

Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna.

Vissa kvinnor i eller efter klimakteriet kan ha förhöjt pH i vaginan. Om du befinner dig i eller efter klimakteriet bör du inte använda detta test.

Om du som vårdpersonal önskar beställa produkter, klicka här.

Normalt pH värde (pH är en indikator på surhet) i vaginan kan variera mellan 3.5 till 4.5. Vid bakteriell vaginos, trichomonasinfektioner och vissa symptom som inte förorsakats av infektioner (till exempel vid östrogenbrist eller i eller efter klimakteriet) kan pH värdet i vaginan höjas. VagiVital VS Självtest För Vaginala Infektioner visar genom färgförändring på den gula spetsen av testens svabb, om dina vaginala flytningar har ett normalt eller förhöjt pH. Ett positivt testsvar (färgförändring till blå/grönt) visar på ett högre vaginalt pH. Ett negativt testsvar (ingen färgförändring) visar på ett normalt pH värde. Resultaten är baserade på pH värdet, och har påvisats kunna upptäcka förändringar med över 90 % noggrannhet.

• 3 st svabbar individuellt förpackade i aluminiumförpackningar.

• Användarinstruktion (en klocka som mäter sekunder behövs men medföljer inte i förpackningen).

Instruktioner för VagiVital VS Självtest

1. Öppna den individuellt förpackade svabben i förpackningen

2. Försäkra dig om att svabb-spetsen inte kommer i kontakt med något innan du för in den i slidöppningen. 

3. Håll i självtestet med fingrarna på handtaget.

4. Separera det yttre område på vaginan så att vaginan exponeras. 

5. För in den gula svabb-spetsen försiktigt tills handtaget når den yttre vaginan (ungefär 5 cm in i vaginan) och rotera svabben flera gånger. Rör inte vid vaginans ingång.

6. Dra ut självtestet från din vagina. Var försiktig och undvik att svabbspetsen kommer i kontakt med något. Kontrollera att du fått med en synbar mängd av sekret. En otillräcklig mängd av sekret på självtestet kan medföra ett falskt negativt resultat. 

7. Vänta i 10 sekunder och kontrollera en eventuell färgförändring från gult till blått eller grönt på testets spets. Avläsningen bör ske 10 sekunder efter att man tagit ut svabben. Ett positivt resultat är stabilt upp till 30 minuter. Notera att om du upptäcker fläckar av blod på testet är det ogiltigt och du bör kontakta din läkare. 

8. Efter att du avläst testresultatet, gör dig av med det använda testet på samma sätt som du gör dig av med andra kvinnliga sanitetsprodukter. Spola inte ner testet i toaletten.

9. Vid positivt resultat (dvs. färgförändring från gult till blått eller grönt) påbörja din behandling med Vernivia vaginal mousse.

Fråga: Vad gör jag om jag får ett positivt resultat?

Svar: Vid positivt resultat (dvs. färgförändring från gult till blått eller grönt) påbörja din behandling med Vernivia vaginal mousse.

Fråga: Ska jag använda VagiVital VS vid en viss tidpunkt under dagen? 

Svar: VagiVital VS reagerar på vaginalsekret vilket avsöndras under hela dagen. Produkten kan därför användas när som helst på dygnet.

Fråga: Vilka är de vanligaste orsakerna till vaginala besvär?

Svar: Onormala flytningar är ett vanligt förekommande symptom bland cirka 50% av alla kvinnor. De vanligaste orsakerna till att vaginala besvär uppstår är bakteriella infektioner, svampinfektion (candida) eller trichomonas. Det kan också vara en kombination av någon av dessa.

Fråga: När rekommenderas att använda VagiVital VS?

Svar: VagiVital VS används om din vaginala flytning är onormal och/eller vid vaginala besvär såsom klåda, sveda och irritation i slidan. 

Testet kan utföras: (1) före varje besök på kliniken - för att ge din behandlare information i första steget, (2) innan du försöker med en receptfri självbehandling, (3) före och efter användning av behandling mot Candida, för att vara säker på att Candida är den enda orsaken till vaginala besvär.

Fråga: När ska man vänta med att använda testet?

Svar: Vänta med att utföra testet om det är mindre än 1 dag före eller 5 dagar efter menstruationen, om du har tecken på menstruation eller vaginal blödning, om det är mindre än 48 timmar efter samlag eller vaginalsköljning (vaginal douching) eller om befinner dig i eller efter klimakteriet.

Fråga: Hur ska jag förvara VagiVital VS?

Svar: Du bör förvara kartongen på ett torrt ställe i rumstemperatur. Testet måste vara förseglat tills det används för att undvika kontaminering.

Fråga: Hur ska jag använda testet?

Du bör följa bruksanvisningen i bi-packsedeln.

Fråga: Vad diagnostiserar VagiVital VS?

Ett positivt test (färgförändring från gul till blå eller grön) indikerar en surhetsstörning i ditt vaginalsekret (höjt pH värde i vagina), vilket ofta orsakas av bakteriell vaginos och trichomonas (parasit). Testet har 92% träffsäkerhet vilket beror på att det inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna. Bakteriell vaginos visar sig som en tunn, mjölkaktig, vit-grå flytning med fiskliknande doft. Flytningar som uppstår på grund av trichomonas är gul-gröna, skummiga och illaluktande och kan medföra kliande vulva och smärta vid urinering. Vid båda infektionerna är pH i vaginan förhöjt. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektion vanligtvis normalt. Om svabbspetsen inte färgförändrats efter 10 sekunder, visar resultatet på att pH i vaginan är normalt. Sannolikheten att du då skall ha en bakteriell eller trichomonas-infektion är låg.

På baksidan av kartongen, se bild i bifogad fil, finns en samlingstabell som anger i detalj symptom som är kopplade till vaginala bakterie-, trichomonas- eller svampinfektion.

Fråga: Hur fungerar VagiVital VS Självtest för vaginala infektioner?

Svar: Normalt pH värde (pH är en indikator på surhet) i vaginan kan variera mellan 3.5 och 4.5. 

VagiVital VS Självtest visar genom färgförändring på den gula spetsen av testens svabb, om dina vaginala flytningar har ett normalt eller förhöjt pH. Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet.

Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna, därav den höga precisionen.

Fråga: Ska jag använda VagiVital VS om jag inte har onormala flytningar, men har symptom som irritation och klåda?

Svar: VagiVital VS är alltid lämplig vid vaginala besvär så länge det finns sekret i slidan.

Fråga: Vad ska jag göra om jag får negativa resultat?

Svar: Om du får ett negativt resultat (vilket innebär att testet inte ändrade färg från gul till blå och/eller grön) är ditt pH i vaginan normalt och risken för bakteriell vaginos och trichomona är låg. Om du fortfarande känner klåda eller irritation, eller om du upplever att dina vaginala flytningar är onormala kan du försöka använda receptfria behandlingar mot svampinfektion. Kontakta alltid gynekolog/ungdomsmottagning om behandling med receptfria läkemedel inte hjälper.

Fråga: Vad ska jag göra efter att ha använt testet?

Svar: Vänta 10 sekunder och kontrollera att spetsen på VagiVital VS inte ändrar färg från gult till blått eller grönt.  Därefter kan du slänga testet. Spola inte ner testet i toaletten. Vid positivt resultat, dvs färgförändring till blå och/eller grön kontakta din gynekolog/ungdomsmottagning. Om du har för avsikt att visa indikationsresultatet för läkare kan du ta ett foto på färgförändringen. Det kan även vara till hjälp om du också tar med dig den förklarande bi packsedeln.

Fråga: Vad är bakteriell vaginos?

Svar: Bakteriell vaginos är en infektion i vaginan som orsakas av vissa bakterier. Bakteriell vaginos visar sig ofta som en tunn mjölkaktig, vit-grå flytning med en fiskliknande doft. Den kan medföra komplikationer speciellt vid graviditet och förlossning. Därför bör den behandlas på rätt sätt. LÄS MER OM BAKTERIELL
VAGINOS HÄR!

Fråga: Vad är svampinfektion/candida?

Svar: Svampinfektion kännetecknas av intensiv klåda och sveda i vaginan och i området kring slidan med svullna och sköra slemhinnor. Ibland förekommer en vit, grynig flytning från slidan. Det kan även svida när du kissar och ofta gör det ont vid samlag. En vit hinna mellan de inre och de yttre blygdläpparna kan förekomma. Det finns både receptfria läkemedel och läkemedel på recept mot svampinfektion i slidan. Kontakta gynekolog/ungdomsmottagning om behandling med receptfria läkemedel inte hjälper.

Fråga: Vad är trichomonas?

Svar: Trichomonas orsakas av en parasit och är en ovanlig könssjukdom i Sverige. Sjukdomen smittar via vaginala och anala samlag utan kondom. Flytningar som uppstår på grund av trichomonas är gul-gröna, skummiga och illaluktande och kan medföra kliande vulva och smärta vid urinering.

Fråga: Vad är skillnaden mellan svampinfektion, bakteriell vaginos och trichomonas?

Vid bakteriell vaginos och trichomonas är pH i vaginan förhöjt. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektion vanligtvis normalt.  Bakteriell vaginos är ett tillstånd som uppkommer vid obalans i den vaginala bakteriefloran medan en svampinfektion beror på tillväxt av svamp i underlivet. Flytningar vid bakteriell vaginos är ofta vit-grå med en fiskliknande lukt. Flytningar vid svampinfektion kan man beskrivas som vita, tjocka i konsistens, krämaktiga och det förekommer vanligtvis ingen oangenäm lukt. Symptomen liknar dock ofta varandra men behandlas olika, därav viktigt att ta ett test före behandling. 

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
C
Customer
Haft problem med illaluktande flytningar

Jag köpte VagiVital VS självtest efter att ha haft problem med illaluktande flytningar. Drog mig för att gå till gyn då det är meckigt med att ta ledigt från jobbet och så. Otroligt lättanvänt test att ta hemma och skönt att kunna utesluta både svamp och bakteriell vaginos. Fick snabbt svar och kunde slappna av med att det inte var något jag kunde få vidare men av. Tacksam för att det finns!

Att få ett snabbt svar kan vara en otrolig lättnad, vi vet ❤ Om testet hade varit positivt så erbjuder vi Vernvia vaginal Mousse by VagiVital som behandlar illaluktande flytningar orsakade av bakteriell vaginos.

HÖG PRECISION

Produkten är patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet.

Svar Inom 30 Sek

Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium och slipper på så sätt onödig oro och väntan.

Enkelt

Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt.

Vanliga underlivsproblem

Vaginala infektioner är vanliga besvär bland kvinnor i alla åldrar. De vanligaste orsakerna till att vaginala besvär uppstår är bakteriella infektioner, svampinfektioner, trichomonas eller en kombination av någon av dessa. Bakteriell vaginos, en infektion i vaginan som orsakas av vissa bakterier, är mer förekommande och visar sig som en tunn mjölkaktig, vit gråflytning med en "fiskliknande” doft. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektioner vanligtvis normalt. Vid svampinfektioner kan man beskriva flytningarna som vita, tjocka i konsistens, krämaktiga och oangenäm lukt förekommer vanligtvis inte. Svampinfektioner kännetecknas av intensiv klåda och sveda i vaginan och i
området kring slidan.

Instruktioner

Läs Instruktionerna

Öppna ytterförpackningen och läs den medföljande bipacksedeln noga.

Gör Testet

Följ användarinstruktionerna och gör testet med medföljande svabb.

Avläs Resultatet

Använd tabellen på bipacksedeln för att avläsa ditt resultat och eventuell vidare behandling.

Du kanske även är intresserad av?