Bakterierna som orsakar urinvägsinfektion

På min arbetsplats är det inget märkligt att diskutera urinvägsinfektioner och illaluktande flytningar eller dela personliga erfarenheter av intimproblem. Det är nog faktiskt en förutsättning när jag tänker efter. För om vi ska kunna bryta tabun, vara banbrytande och bidra till en Pussytive framtid där kvinnors intimhälsa står i centrum, så behöver vi leva som vi lär. Detta kräver en del av oss. Absolut. Vi behöver kunna vara autentiska, uppriktiga och kanske till viss del transparenta. Att upprätthålla denna ärlighet kräver en del mod och bygger på förtroende och en känsla av tillit. Och det är precis denna atmosfär av trygghet, glädje och förtroende i en Pussytive anda vi strävar efter att skapa för kvinnor. Men för att verkligen kunna vara den förändringen måste vi också praktisera vad vi predikar. För det finns så mycket tabu och skam kring kvinnors könsorgan så det räcker och blir över, vilket gör att det är enormt viktigt att vi med äkta stolthet förhåller oss till ämnet intimhälsa lika naturligt som vi diskuterar senaste avsnittet av vår favoritserie eller jämför vem som har den mest dramatiska pendlarhistorien.

Många som arbetar tillsammans med oss dras in i vår "Pussytiva" sfär av intimhälsa, vilket gör vår plats till en säker hamn för att dela intima erfarenheter, i hopp om att framtiden kommer erbjuda kvinnor bättre alternativ. I veckan hade jag ett livligt samtal med en av våra samarbetspartners om ämnet urinvägsinfektion, eftersom vi båda har genomlidit ungefär 1000 sådana (åtminstone känns det så) och urinvägsinfektioner har både präglat och plågat oss båda under en stor del av vår ungdomstid. Jag hade verkligen behövt någon under denna tid som delade mina upplevelser och som förstod vad jag gick igenom. På den tiden var det dessutom omöjligt att ens "googla" fram ett svar. Att dela våra erfarenheter och kunskaper är en superkraft. Så, jag hoppas att du som läser detta kan dra nytta av lite kunskap om de bakterier som orsakar urinvägsinfektion och förstå varför det är så viktigt att känna igen symptomen och snabbt få en diagnos. Och vem vet, kanske kan du också bli en del av vår Pussytiva rörelse ❤️ med en fot i vetenskapen och den andra i en mer upplyst framtid där vi pratar om intimhälsa lika obesvärat som när vi delar våra bästa recept eller livshacks.

BAKTERIER SOM ORSAKAR URINVÄGSINFEKTION

Den mest vanliga bakterien som orsakar urinvägsinfektion är Escherichia coli (E. coli), som normalt finns i tarmen. Andra bakterier som kan orsaka UVI inkluderar Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, och Enterococcus faecalis. Dessa bakterier kan ta sig in i urinvägarna, vanligtvis via urinröret och börja föröka sig, vilket leder till infektion.

VANLIGA SYMPTOM VID URINVÄGSINFEKTION

Symptom på urinvägsinfektion kan variera beroende på infektionens svårighetsgrad och placering. Vanliga symptom inkluderar:

🌸En brännande känsla vid urinering.

🌸Frekvent eller intensivt behov av att urinera, även när blåsan är tom.

🌸Grumlig, blodig eller starkt luktande urin.

🌸Smärta i nedre delen av magen.

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test ger omedelbart svar på om du har urinvägsinfektion.

Du hittar vårt NYA självtest för urinvägsinfektion här

ESCHERICHIA COLI (E. COLI) – DEN VANLIGASTE SKURKEN

När vi pratar om urinvägsinfektioner (UVI), är det vanligt att de flesta av oss omedelbart tänker på den vanligaste boven: E. coli. Denna bakterie är den främsta orsaken till urinvägsinfektioner hos människor. E. coli är normalt en del av vår tarmflora och lever i harmoni med vår kropp utan att orsaka några besvär. Men problem uppstår när E. coli-bakterierna tar sig in i urinvägarna, där de inte hör hemma. I denna nya miljö kan de orsaka en rad besvär, från milda till allvarliga urinvägsinfektioner. Det som gör E. coli särskilt intressant är dess förmåga att vara känslig för många typer av antibiotika, vilket gör behandlingen relativt enkel och effektiv i de flesta fall.

KLEBSIELLA PNEUMONIAE – MER ÄN BARA EN SJUKHUSBAKTERIE

Det finns en annan, mindre omtalad skurk i sammanhanget som förtjänar lite uppmärksamhet – Klebsiella pneumoniae. Den här bakterien, som låter mer som en karaktär ur en science fiction-roman, är faktiskt en vanlig orsak till sjukhusförvärvade infektioner, inklusive urinvägsinfektioner.

Klebsiella pneumoniae är en del av vår kropps normala flora, vilket betyder att den vanligtvis bor i våra tarmar utan att orsaka några problem. Problemet uppstår när den tar sig ut från tarmen och in i urinvägarna, där den inte hör hemma. Väl där kan den orsaka allt från milda till allvarliga infektioner, inklusive urinvägsinfektion. Varför är Klebsiella pneumoniae särskilt intressant? Jo, för att den kan vara särskilt svår att behandla. Den är känd för sin förmåga att motstå många vanliga antibiotika, vilket gör behandlingsalternativen mer begränsade och ibland mer komplicerade. Tidig diagnos och lämplig behandling kan göra en stor skillnad i att bekämpa denna bakterie. Nästa gång du hör talas om urinvägsinfektioner, kom ihåg att det finns fler aktörer i spelet än bara E. coli. Klebsiella pneumoniae kanske inte vinner några popularitetstävlingar, men det är definitivt en bakterie värd att känna till.

STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS – DISKRET MEN KRAFTFULL

Det finns en annan viktig, om än mer diskret, aktör som förtjänar vår uppmärksamhet: Staphylococcus saprophyticus. Denna bakterie spelar en signifikant roll i urinvägsinfektionernas ekosystem, särskilt bland unga, sexuellt aktiva kvinnor. Till sin natur är Staphylococcus saprophyticus en del av den normala mikrofloran på vår hud och i våra urinvägar. Den blir dock problematisk när den överträder sina gränser och invaderar urinblåsan, vilket kan leda till infektion. I jämförelse med E. coli står den för en mindre andel av UVI-fallen, men dess bidrag är icke desto mindre viktigt att erkänna.

ENTEROCOCCUS FAECALIS – FRÅN TARM TILL PROBLEM

Enterococcus faecalis kanske inte är den första bakterien som dyker upp i tankarna när vi talar om infektioner, men dess roll i sjukhusrelaterade infektioner, inklusive urinvägsinfektioner (UVI), är betydande och kräver uppmärksamhet. Denna bakterie, som normalt trivs i tarmens lugna miljö, visar sig vara mer än bara en passiv invånare i kroppens mikrobiom. När den förflyttar sig från sin hemvist i tarmen till andra, mer känsliga områden som urinvägarna, blir dess förmåga att orsaka sjukdom tydlig. Enterococcus faecalis är en mästare på att anpassa sig och överleva i olika miljöer, vilket gör den till en formidabel motståndare i sjukhusmiljöer där den kan sprida sig och orsaka infektioner. Dess förmåga att stå emot flera typer av antibiotika förstärker bara problemet, vilket leder till komplicerade och svårbehandlade infektionstillstånd.

Läs blogg om symptom och sätt att förebygga urinvägsinfektion här

BAKTERIER OCH BLOD SOM KRÄVER BEHANDLING

En del urinvägsinfektioner, särskilt de som involverar specifika bakteriestammar eller när blod finns i urinen, kräver omedelbar medicinsk behandling. E. coli och andra bakterier kan bli resistenta mot vissa antibiotika, vilket gör det viktigt att få rätt diagnos och behandling. När det gäller urinvägsinfektioner (UVI), är analys av urinen ett viktigt verktyg för att diagnosticera infektionen och förstå dess svårighetsgrad. Fyra vanliga indikatorer som ofta undersöks i urinen vid urinvägsinfektion är leukocyter, blod, nitriter och proteiner. Låt oss gå igenom vad var och en av dessa indikerar och varför det är viktigt att känna till deras närvaro i urinen.

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test hittar du här

LEUKOCYTERS ROLL I URINVÄGSINFEKTION

Leukocyter (vita blodkroppar) är centrala i kroppens immunförsvar. De spelar en avgörande roll i att bekämpa infektioner. När bakterier eller andra patogener tränger in i urinvägarna, sänder immunförsvaret leukocyter till infektionsplatsen. Detta är en del av kroppens naturliga försvarsmekanism. Närvaron av leukocyter i urinen, ett tillstånd känt som leukocyturi, indikerar ofta en inflammatorisk process, som vanligtvis är resultatet av en bakteriell infektion.

🌸 Leukocyter och urinvägsinfektioner

Leukocyter i urinen kan vara en viktig indikator på en urinvägsinfektion. En hög koncentration av leukocyter kan tyda på en aktiv infektion som kräver medicinsk behandling. Under och efter behandlingen av en urinvägsinfektion kan urintester för leukocyter användas för att övervaka hur väl behandlingen fungerar.

🌸 Normala leukocytvärden i urinen

I en frisk urin bör det finnas mycket få eller inga leukocyter. En liten mängd kan anses vara normal, beroende på laboratoriets referensintervall och analysmetod. Generellt anses upp till 5 leukocyter per mikroskopfält i centrerad urin vara inom normalintervallet.

🌸 VagiVital Urinary Tract Infection Self Test

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test är känsligt nog att upptäcka närvaron av leukocyter i mycket små mängder, specifikt så låga som 9 leukocyter per mikroliter urin. Testets noggrannhet för att detektera leukocyter är 97,6%, vilket gör det till ett pålitligt verktyg för tidig diagnos av urinvägsinfektion. Denna höga noggrannhet är viktig eftersom även en relativt låg koncentration av vita blodkroppar i urinen kan vara ett tecken på en urinvägsinfektion (UVI). Ett känsligt test kan hjälpa till att diagnostisera urinvägsinfektion i ett tidigt skede, vilket är kritiskt för att kunna påbörja en lämplig behandling snabbt. Att upptäcka leukocyter i urinen är därför ett viktigt steg i att diagnostisera och hantera urinvägsinfektioner.

BLOD I URINEN – EN VARNINGSSIGNAL ATT INTE IGNORERA

Blod i urinen, känt som hematuri, är ett tillstånd som kräver noggrann uppmärksamhet och kan indikera olika hälsoproblem. Normalt sett bör urinen inte innehålla synligt blod.

🌸 Makroskopisk Hematuri

När du kan se blod i din urin kallas det för makroskopisk hematuri. Det ser ut som att urinen är röd, rosa eller har en brunaktig ton och kan vara ett tecken på en urinvägsinfektion (UVI). Andra symptom som ofta kommer med inkluderar en brännande känsla när du urinerar eller ett konstant behov av att gå på toaletten.

🌸 Mikroskopisk Hematuri

Ibland finns det blod i urinen som inte syns med blotta ögat. Det kallas mikroskopisk hematuri och upptäcks endast med en laboratorieanalys. Det kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom eller tillstånd som behöver medicinsk uppmärksamhet.

🌸 Upptäckt av hemoglobin i urinen

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test kan hitta mycket små mängder av fritt hemoglobin - så lite som 0,05 mg/dL eller 5 erytrocyter per mikroliter urin. Det hjälper till att identifiera urinvägsrelaterade problem tidigt, även när det finns askorbinsyra (Vitamin C) i urinen. Askorbinsyra kan störa många urintester, men VagiVital Urinary Tract Infection Self Test är tillförlitligt även när askorbinsyra finns i urinen. Testet har en noggrannhet på 96% för att upptäcka blod i urinen, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för tidig upptäckt av urinvägsrelaterade tillstånd. Om du har symtom som tyder på urinvägsinfektion eller om du är orolig över blod i urinen, bör du kontakta en läkare för vidare utredning och behandling.

NITRITER I URINEN – ETT AVGÖRANDE TECKEN PÅ URINVÄGSINFEKTION 

Nitriter är kemiska föreningar som kan finnas i urinen och de är viktiga eftersom de kan berätta om det finns vissa typer av bakterier där. Dessa bakterier, som kallas E. coli, är ofta orsaken till urinvägsinfektioner.

🌸 Diagnostisk betydelse av nitritnivåer

I urinen är nitrat (NO3-) närvarande i en viss mängd. Vissa bakterier, såsom Escherichia coli (E. coli), som är vanliga orsaker till urinvägsinfektioner, har förmågan att omvandla nitrat till nitrit (NO2-). Denna förmåga att omvandla nitrat till nitrit är en viktig del av bakteriernas ämnesomsättning. När ett test visar att det finns nitriter i urinen, betyder det oftast att dessa bakterier är närvarande. Det hjälper läkare att veta om en urinvägsinfektion orsakad av bakterier är problemet. Det är en användbar markör för att skilja bakteriella infektioner från andra problem i urinvägarna som inte orsakas av bakterier, som virus eller svampar. När nitriter indikeras, kan det betyda att antibiotikabehandling är nödvändig och läkare använder denna information för att välja lämpliga antibiotika.

🌸 VagiVital Urinary Tract Infection Self Test erbjuder hög precision och träffsäkerhet

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test detekterar nitrit så lågt som 0,05 mg/dL i urin, vilket innebär att testet kan hitta även mycket små mängder nitrit i urinen och är ett mycket känsligt verktyg för att upptäcka även de minsta spår av nitrit med en träffsäkerhet på 100%. Dessutom kan testet fungera bra även när det finns andra ämnen i urinen, som askorbinsyra (Vitamin C), i en koncentration på mindre än 30 mg/dL. Det betyder att även om urinen innehåller lite askorbinsyra, kommer testet fortfarande att kunna hitta nitrit korrekt. Nitriter i urinen är en viktig indikator för att identifiera och skilja olika typer av urinvägsinfektioner. VagiVital Urinary Tract Infection Self Test erbjuder en hög grad av precision och träffsäkerhet, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att tidigt upptäcka och riktigt behandla urinvägsinfektion.

NÄR PROTEIN DYKER UPP I URINET

Proteiner är grundläggande komponenter i vår kropp och spelar en avgörande roll i många biologiska processer. Men när dessa proteiner börjar dyka upp i urinen, kan det vara en viktig signal om att något är fel.

🌸 Njurfunktion och protein

Normalt sett är njurarna fantastiska organ som fungerar som kroppens naturliga reningsverk. De filtrerar bort avfallsprodukter och överskott av ämnen från blodet samtidigt som de behåller de nödvändiga proteiner som kroppen behöver. När proteiner börjar passera genom njurarna och hamnar i urinen kan det vara en indikation på att njurarna inte fungerar optimalt. Närvaron av protein, även kallat proteinuri, är ofta kopplat till njursjukdomar eller skador på njurarna. Detta tillstånd kan vara ett tidigt tecken på att något är fel med dessa viktiga organ. Njursjukdomar kan vara allvarliga och progressiva, så tidig upptäckt är av yttersta vikt för att vidta åtgärder och förhindra ytterligare skador.

🌸 Proteinuri och urinvägsinfektioner

Även om proteinuri inte är det vanligaste tecknet på urinvägsinfektioner (UVI), kan det ibland förekomma vid allvarligare infektioner, särskilt om de har spridit sig till njurarna. Upptäckten av protein i urinen i samband med en urinvägsinfektion kan vara en signal om att en mer omfattande behandlingsstrategi kan vara nödvändig, särskilt om det finns en risk för att njurarna påverkas.

🌸 VagiVital Urinary Tract Infection Self Test förmåga att detektera protein

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test har förmågan att upptäcka albumin, en vanlig typ av protein, i urinen så lågt som 7,5 mg/dL (0,075 g/L). Testets träffsäkerhet för att identifiera proteiner är imponerande med en precision på 88%. Detta innebär att testet kan ge tillförlitliga resultat för att upptäcka proteinuri och därigenom indikera urinvägsinfektion.

TORRA SLEMHINNOR ÄR OFTA BOVEN I DRAMAT

Torra slemhinnor kan ofta vara en bidragande faktor till uppkomsten av urinvägsinfektioner. När slemhinnorna i urinvägarna torkar ut blir de mer mottagliga för invasion av skadliga bakterier som kan orsaka infektioner. Detta beror på att det naturliga försvarssystemet i slemhinnorna förlorar sin effektivitet när de är torra och inte kan avvisa bakterierna på samma sätt som fuktiga och välmående slemhinnor kan. För att bibehålla optimal fuktighet och främja välmående slemhinnor kan VagiVital AktivGel vara till stor hjälp. Den kristallklara och kladdfria gelen är helt hormonfri och återfuktar dina slemhinnor över tid, vilket i sin tur minskar risken för torra slemhinnor och därigenom minskar risken för urinvägsinfektioner. I de kliniska studier vi genomfört med VagiVital AktivGel ser vi väldigt goda resultat efter 30 dagar (4 veckor). Resultaten förbättras ytterligare vid uppföljningen efter 12 veckor. Därav rekommenderar vi normalt daglig användning i 12 veckor (3 tuber) för att sedan gå över till användning efter behov. I användarundersökningar svarar de flesta att de använder produkten dagligen i 30 dagar. Därefter är det vanligaste att man går över till användning varannan eller var tredje dag. Vi erbjuder alltid vårt 3-pack AktivGel till ett rabatterat pris  ❤️

VagiVital AktivGel 3-pack hittar du här

URINVÄGSINFEKTION KOMMER ALLTID VID DE MEST OLÄMPLIGA TILLFÄLLEN

Precis när jag sitter och reflekterar över vikten av att sprida kunskap om urinvägsinfektioner, får jag ett mejl från samma samarbetspartner som jag hade ett djupgående samtal med för bara en vecka sedan. Hon meddelade att hon inte kunde närvara vid vårt planerade möte på grund av att hon hade fått en akut läkartid. Vad var anledningen? Jo, hon misstänkte starkt att hon drabbats av en urinvägsinfektion och önskade att hon hade haft vårt nya urinvägsinfektionstest hemma för en snabb diagnos. För kvinnor som har erfarenhet av urinvägsinfektion är det heller ingen nyhet att de verkar inträffa vid de mest olämpliga tidpunkterna. Det verkar snarare vara mer en regel än ett undantag. Urinvägsinfektionen gillar att ge sig tillkänna en fredag eftermiddag efter klockan 17 eller gärna under semestertider på en plats långt borta från civilisationen. Sådant är livet av någon märklig anledning men det känns alltid lite bättre att dela det med någon annan ❤️.

Ta hand om dig & Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal

Business Manager Nordics

Peptonic Medical AB

fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se