Stress och hormoner genom livets faser

Stress påverkar hormonbalansen under hela livet, från fertil ålder till postmenopaus. Trots att de flesta kvinnor är medvetna om detta, fortsätter många att stressa. När livet sammanfaller med en rad påfrestande situationer samtidigt som vi befinner oss i hormonell obalans, är det inte alltid lätt att bara ”sluta stressa”. Ibland är det svårt att avgöra vad som är orsaken och vad som är effekten: blir vi stressade på grund av hormonell obalans, eller är det vår stress som skapar denna obalans? Och vad kan vi göra åt det?

FÖRKLIMAKTERIET OCH STRESS
Under förklimakteriet börjar nivåerna av östrogen och progesteron variera kraftigt. Stress ökar kortisolproduktionen, vilket kan leda till hormonell obalans och förvärra symtom som oregelbundna blödningar, värmevallningar, sömnproblem och humörsvängningar.

Ta reda på om du har kommit in i förklimakteriet med 99% träffsäkerhet och svar direkt.

Köp VagiVital Menopaus Självtest här!

KLIMAKTERIET OCH STRESS
Under själva klimakteriet minskar produktionen av östrogen och progesteron dramatiskt. Stress kan ytterligare förvärra hormonbalansen, vilket leder till symtom som sömnproblem, trötthet, ångest och humörsvängningar. 

HUR STRESS FÖRVÄRRAR SYMTOMEN
Kortisol, ofta kallat stresshormonet, produceras i binjurarna som svar på stress. När kortisolnivåerna är konstant höga, kan det störa produktionen av andra hormoner, inklusive östrogen och progesteron. Detta kan leda till en relativ östrogendominans, där kroppen upplever symtom på höga östrogennivåer trots att dessa nivåer faktiskt minskar. Resultatet kan bli förvärrade klimakteriebesvär som:
🌸 Ökade värmevallningar och nattliga svettningar: Stress kan öka frekvensen och intensiteten av värmevallningar.
🌸 Försämrad sömn: Höga kortisolnivåer kan göra det svårt att somna och sova hela natten.
🌸 Humörsvängningar: Förändringar i hormonbalansen, i kombination med stress, kan leda till irritabilitet, ångest och depression.

HUR STRESS PÅVERKAR HORMONER UNDER POSTMENOPAUS
Under postmenopausen (efter klimakteriet) är nivåerna av östrogen och progesteron mycket låga. Höga kortisolnivåer på grund av stress kan ytterligare förvärra hormonbalansen, vilket kan påverka:
🌸 Benhälsa: Höga kortisolnivåer kan leda till minskad bentäthet, vilket ökar risken för osteoporos och benbrott.
🌸 Hjärt-kärlsystemet: Kronisk stress och högt kortisol kan bidra till högt blodtryck och ökad risk för hjärtsjukdomar.
🌸 Metabolism: Stress kan påverka metabolismen negativt, vilket leder till viktökning och en ökad risk för typ 2-diabetes.
🌸 Sömnstörningar och humör: Stress kan leda till sömnstörningar och öka risken för depression och ångest.

EFFEKTER AV STRESS PÅ FERTILITET OCH SLEMHINNOR
Stress kan påverka hormonbalansen negativt och därmed även fertiliteten. Höga kortisolnivåer kan störa produktionen av östrogen, progesteron och luteiniserande hormon (LH), vilket kan leda till oregelbundna menstruationer och minskad fertilitet. Minskade östrogennivåer på grund av stress kan även leda till torra och känsliga slemhinnor, även för yngre kvinnor.

VagiVital AktivGel är speciellt utformad för att återfukta och stärka slemhinnorna för kvinnor i alla åldrar❤️

Köp VagiVital AktivGel här! 
STUDIER OM STRESS OCH KVINNOHÄLSA

Forskning har undersökt sambandet mellan stress och olika aspekter av kvinnors hälsa. Resultaten visar att stress kan förvärra vissa hälsoproblem, men att stresshanteringstekniker kan lindra symtom och förbättra hälsan.
🌸 Flera studier har visat att kvinnor som upplever högre nivåer av stress under klimakteriet ofta rapporterar svårare symtom.
🌸 En studie publicerad i Journal of Women's Health visade att stresshanteringstekniker som mindfulness och yoga kan minska klimakteriebesvär avsevärt.
🌸 En annan studie publicerad i Menopause: The Journal of The North American Menopause Society visade att kvinnor som deltog i stresshanteringsprogram rapporterade färre och mindre intensiva klimakteriesymptom jämfört med de som inte gjorde det.
🌸 Ytterligare en studie publicerad i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism visade att kvinnor som deltog i stresshanteringsprogram hade bättre benhälsa och lägre risk för hjärtsjukdomar.
🌸 En studie publicerad i Fertility and Sterility visade att stressreducerande tekniker, såsom yoga och meditation, kan förbättra fertiliteten hos kvinnor med stressrelaterade fertilitetsproblem.

HANTERA STRESS GENOM ATT SLUTA GÖRA SAKER
Det är viktigt med både motion och att äta hälsosamt, något de flesta kvinnor är väl medvetna om. Både yoga och meditation visar tydligt på många hälsofördelar kring stresshantering, vilket egentligen inte är någon nyhet. När vi försöker minska på stressen, läggs dock ofta en ny to-do lista till med ”nyttiga” och ”hälsosamma” aktiviteter som ska hjälpa oss att minska stressen, vilket i sig kan vara ännu mer stressande. Bara tanken på att hinna med ett yogapass kan vara det som får topplocket att brinna av. Det finns faktiskt en gräns för hur mycket mer man kan lägga på utöver de aktiviteter vi redan dagligen gör. Ett sätt att försöka minska stressen är att fundera över vad du ska sluta göra i syfte att hitta en bättre balans i livet. Det kan vara värt att titta både på ditt arbete, din familjesituation och dina relationer.
Ställ dig frågor som dessa:
🌸 Vad kan jag ta bort från min dagliga rutin för att minska stressen?
🌸 Finns det aktiviteter eller åtaganden jag kan sluta med för att skapa mer utrymme för vila och återhämtning?
🌸 Är det något i mitt arbete eller privatliv som jag kan omprioritera eller delegera till andra?
🌸 Hur kan jag kommunicera mina behov tydligare till familj och/eller kollegor för att få mer stöd?

Ta hand om dig själv & Stay Pussytive❤️

/Fanny Falkman Grinndal
Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se