HJÄRNDIMMA – en blogg om hjärnan under klimakteriet

Läs Fanny Falkman Grinndals, Sverigechef för VagiVital, blogg om vad som händer med hjärnan under klimakteriet och hennes personliga upplevelse av hjärndimma.

VagiVital Menopause FSH-test hittar du här https://vagivital.se/products/vagivital-menopaus-fsh-test 

HJÄRNAN & KLIMAKTERIET

Jag står i köket och fixar ihop en pasta Carbonara samtidigt som jag pratar i telefon med min bästa vän. Samtalet böljar fram och tillbaka, vi skrattar och fyller ofta i varandras meningar. Vi har lärt oss att förstå varandra trots att vi allt oftare verkar tappa bort ord och glömmer namn när minnet sviker. Det är ett livligt om än ett något snurrigt samtal som studsar fram och tillbaka som en pingisboll. Ett ämne ersätts snabbt av ett nytt men vi fortsätter ha meningsfulla samtal i samförstånd, trots att vi stundtals inte minns vad vi pratade om nyss. Namn på personer, platser eller företeelser kan ibland vara helt omöjliga att komma ihåg. För en utomstående hade konversationen troligtvis varit helt obegripligt.

Jag: ”Jamen du vet hon som har en man med en gul väska. Vad heter hon nu?”

Min vän: ”Jasså jaha, hon ja. Ja vad heter hon?”

(Ingen minns namnet)

Jag: ”Ja, iallafall…vad pratade vi om?”

(Ingen minns så vi byter blixtsnabbt ämne och samtalet fortsätter rulla på i rasande fart)

Min vän: ”Jo i sommar så kommer vi nog hälsa på min svägerska, du vet som bor i…vad heter landskapet nu igen…du vet…jamen DU VET… Astrid Lindgren och EMIIIL DIN FÖÖÖGRÖÖÖMMADE ONGE….(skriker på småländska):

Jag: ”Aha, Småland! Ja men vad mysigt! Vi tänkte nog åka och hälsa på våra grannar som har hus i skärgården…och…jag har glömt deras efternamn…vad heter de nu igen…de som precis har köpt en liten svart minipudel och mannen cyklar sjukt många mil varenda helg”

(Ingen av oss kommer på namnet, men det spelar mindre roll, så vi byter återigen glatt ämne igen.)

Och så där kan det hålla på. Det är som en konstant ordlek som går ut på att man INTE får säga det korrekta ordet utan endast får lov att förklara betydelsen.

Är det klimakteriet som står bakom denna hjärndimma?

Ordet hjärndimma återkommer ju ofta som begrepp i samband med klimakteriet. Men vad är det för något och vad skiljer hjärndimma från en vanlig ”trött” hjärna?

Klimakteriet är ju en naturlig process som inträffar när kvinnans äggstockar gradvis minskar sin östrogenproduktion. Detta kan ju leda till allt från värmevallningar, sömnproblem och inte minst torra slemhinnor där vår fantastiska och unika AktivGel har hjälpt många kvinnor men finns det något man kan göra för att hjälpa sin hjärna under klimakteriet?

TA REDA PÅ OM DU ÄR I FÖRKLIMAKTERIET/KLIMAKTERIET

VagiVital Menopause FSH-test för förklimakteriet/klimakteriet är utformat för att ge en indikation om du befinner dig i förklimakteriet/klimakteriet genom att mäta vissa hormonnivåer. Det kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för de symptom du upplever och underlätta i beslutet om eventuella nästa steg, som att söka professionell medicinsk rådgivning eller utforska lämpliga behandlingsalternativ. VagiVital Menopause FSH-test hittar du här https://vagivital.se/products/vagivital-menopaus-fsh-test


VagiVital AktivGel för torra slemhinnor hittar du
här

KVINNANS HJÄRNA GENOM HISTORIEN

Historiskt sett har synen på kvinnors hjärnor varierat betydligt. Under antiken och medeltiden ansågs kvinnor vara biologiskt och intellektuellt underlägsna män. Denna uppfattning präglades av teorin om "kvinnors otillräckliga hjärnor", som hävdade att kvinnor hade mindre hjärnor än män och därför var mindre kapabla till intellektuell och kreativ förmåga.

Under 1800-talet och framåt började forskare undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Dessa studier hävdade att kvinnor hade mindre utvecklade hjärnor och att deras hjärnor var mer anpassade för emotionell och vårdande förmåga snarare än intellektuell kapacitet.

Det var först under 1900-talet och framåt som mer objektiva och vetenskapligt grundade studier om könsskillnader i hjärnan genomfördes. Modern forskning visar att det inte finns några grundläggande skillnader i intelligens mellan könen och att eventuella skillnader som observeras är mer resultatet av sociala och kulturella faktorer än biologi.

Uppmärksamheten kring kvinnors hjärna i samband med klimakteriet har varit relativt begränsad genom historien. Det är först under de senaste årtiondena som forskning och diskussioner om detta ämne har blivit mer framträdande. Traditionellt sett betraktades klimakteriet främst som en biologisk förändring i kvinnors reproduktiva system och fokus låg på de fysiska symtomen, som exempelvis värmevallningar och sömnproblem. Psykologiska och neurologiska aspekter kopplade till hjärnan och klimakteriet var inte lika uppmärksammade.

 

HJÄRNAN UNDER KLIMAKTERIET

Det var inte förrän under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet som forskning började undersöka de möjliga sambanden mellan klimakteriet och hjärnans funktion hos kvinnor. Studier har visat att förändringar i östrogen-nivåerna under klimakteriet kan påverka hjärnans funktion och relateras till symtom som minnesproblem och kognitiv nedgång.

Även om det har varit en ökad medvetenhet om kopplingen mellan klimakteriet och hjärnan under de senaste decennierna, fortsätter forskningen på området men det finns fortfarande mycket att lära.

Nedan är några av de förändrar som kan ske i hjärnan under klimakteriet:

 

🌺Kognitiva förändringar: Vissa studier har funnit att kvinnor kan uppleva milda kognitiva förändringar under klimakteriet. Vanliga rapporterade symtom inkluderar problem med arbetsminnet, uppmärksamhet och verbal förmåga. Det är dock viktigt att poängtera att alla kvinnor inte upplever dessa förändringar och det finns även stor individuell variation.

🌺Östrogen och hjärnfunktion: Forskning tyder på att minskade nivåer av östrogen, som inträffar under klimakteriet, kan påverka hjärnans funktion. Östrogenreceptorer finns i olika områden av hjärnan som är involverade i kognitiva processer, inklusive minne och inlärning. Minskade östrogen-nivåer kan ha en inverkan på dessa områden och bidra till kognitiva förändringar.

🌺Hormonersättningsterapi: Studier om effekterna av hormonersättningsterapi på hjärnan under klimakteriet har varit varierande. Forskning har visat att hormonersättning kan ha en gynnsam effekt på kognitiva funktioner och minska risken för demens hos kvinnor i klimakteriet. Men det finns också andra studier som inte har kunnat bekräfta dessa fördelar och som påpekar potentiella risker och biverkningar med att tillsätta hormoner.

🌺Depression och ångest: Det finns en koppling mellan klimakteriet och ökad risk för depression och ångest hos vissa kvinnor. De hormonella förändringarna kan påverka neurotransmittorsystemet i hjärnan, vilket kan bidra till psykiska symtom under denna period. Men det är också viktigt att förstå att inte alla kvinnor upplever depression eller ångest under klimakteriet, men för de som gör det kan det vara värdefullt att få rätt stöd och behandling.

 

FORSKNING OM HJÄRNAN UNDER KLIMAKTERIET

Det pågår fortfarande forskning om kopplingen mellan hjärnan och klimakteriet och det finns mycket kvar att lära. Individuella upplevelser kan variera och det är också viktigt att ta hänsyn till mångfalden av erfarenheter och behov hos kvinnor i klimakteriet.

Forskning visar att klimakteriet kan ha en negativ påverkan på hjärnan, särskilt minnet och koncentrationen. En studie visade att kvinnor i klimakteriet presterade sämre på minnestester än kvinnor före klimakteriet. Forskare tror att minnesproblemen kan bero på en minskning av östrogen i hjärnan, som kan påverka hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för minnet.

Klimakteriet kan också påverka hjärnans struktur. En studie visade att kvinnor i klimakteriet hade mindre hjärnvävnad än kvinnor före klimakteriet, särskilt i områden som är viktiga för minnet och inlärningen.

Men allt är inte negativt! En annan studie visade att kvinnor i klimakteriet hade bättre förmåga att hantera stress än kvinnor före klimakteriet. Forskare tror att det kan bero på att östrogen minskar nivåerna av kortisol, ett stresshormon, i hjärnan.

 

MÄNS HJÄRNOR

Generellt sett påverkas ju mäns hjärnor på liknande sätt som kvinnors när det gäller minne och koncentration på grund av ålder. Hormoner spelar faktiskt också en viktig roll även i mäns hjärnor under åldrandet. Testosteron är ett av de viktigaste hormonerna som påverkar mäns hjärnor. När testosteronproduktionen minskar naturligt med åldern så kan detta påverka hjärnfunktionen hos män på olika sätt. Forskning har visat att låga nivåer av testosteron kan påverka minnesfunktionen och öka risken för demens och Alzheimers sjukdom. Detta kan också påverka koncentrationen och mental fokus. Låga testosteronnivåer kan också orsaka trötthet och depression, vilket i sin tur påverkar hjärnan. Just saying

 

TA HAND OM HJÄRNAN

Det finns många sätt att bevara och förbättra hjärnfunktionen – vare sig det handlar om klimakteriet eller ålder.

Nedan är några av de saker som kan vara bra att tänka på för att hålla i gång hjärnan

🌺Motion

Regelbunden motion kan förbättra blodflödet till hjärnan och främja tillväxten av nya hjärnceller och synapser.

🌺Kost

En hälsosam kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn och nyttiga fetter kan också hjälpa hjärnfunktionen.

🌺Hjärnträning

Att utmana hjärnan med aktiviteter som lärande, minnesövningar och korsord kan hjälpa till att bibehålla och förbättra hjärnfunktionen

🌺Sömn

Tillräcklig sömn är avgörande för hjärnans återhämtning och förnyelse

🌺Sociala interaktioner

Att umgås med vänner och familj kan också bidra till att bibehålla hjärnfunktionen genom att stimulera sociala och kognitiva färdigheter

 

Klimakteriet kan stundtals göra att hjärnan känns som en dimma av förvirring. Ibland glömmer jag bort vad jag ska göra, vad jag var på väg att säga och varför jag överhuvudtaget är i det rum jag befinner mig i.  Men trots min hjärndimma från och till kan jag fortfarande skämta och skratta, även om jag ibland glömmer vad punchlinen var…

Så nästa gång du hittar bilnycklarna i kylskåpet eller letar efter glasögonen som sitter på näsan, tänk på det som ett tillfälle att gapskratta åt dig själv och passa i stället på att ge din hjärna en paus från allt det stressiga som livet har att erbjuda med något som får dig att må bra!

 

Ta hand om dig & din hjärna