Forskning

Vi erbjuder produkter med kliniskt bevisad effekt

VagiVital har genomgått en multicenter klinisk studie utformad enligt FDA:s riktlinjer med 90 patienter som dokumenterar säkerhet och positiva resultat.

Bakom studien står en grupp kvinnliga forskare (professorer och praktiserande gynekologer) från Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Umeå universitetssjukhus. Alla brinner för att främja kvinnors hälsa och det var det som drev den kliniska studien att visa så bra resultat. Totalt 79% av patienterna upplevde fullständig lindring eller en betydande förbättring av deras mest ihållande symtom. VagiVital har utsetts till en terapeutisk vaginal gel eftersom det har visat sig göra mycket mer än att bara återfukta. Följande resultat har bevisats:

  • Fullständig lindring eller signifikant förbättring av de vanligaste symptomen (klåda, irritation, stickningar, obehag under samlag eller under urinering)
  • Minskad känsla av brådska att urinera
  • Förbättring av vaginalt pH och ökning av ytliga celler i vaginalvävnaden

De positiva effekterna av VagiVital är i nivå med de som rapporteras för de flesta östrogenpreparat, med en viktig skillnad: VagiVital är helt hormonfri.

Kundundersökning

I juli 2018 genomförde VagiVital en kundundersökning på den svenska marknaden för att utvärdera hur väl produkten fungerat för människor sedan den släpptes. 210 kvinnor som använt VagiVital i minst en månad fick en digital kundundersökning och svarade på ett antal frågor om sina erfarenheter av produkten. Deltagarna ombads också att uttrycka sin erfarenhet av applikatorn och svara med hur enkla instruktionerna var att följa.

Undersökningen visade att VagiVital sedan lanseringen har visat sig vara säker, effektiv och 81% av deltagarna hade upplevt betydande förbättringar i sina mest besvärande symtom.

Det var också tydligt att ju längre de hade använt VagiVital, desto mer förbättring såg de. Av dem som använde VagiVital i 2 månader eller längre hade 89% upplevt betydande lindring av symtom. Dessa resultat är i linje med VagiVitals tidigare kliniska studier.

Nedan är antalet kvinnor som upplevde symtomatisk lindring efter att ha använt VagiVital för:

  • En månad - 77%
  • Mer än 2 månader - 89%

85% av kvinnorna skulle rekommendera VagiVital till någon de känner.
Ladda ned kundundersökning: KUNDUNDERSÖKNING 2019 KUNDUNDERSÖKNING 2020 KUNDUNDERSÖKNING 2021

FORSKNING FÖR FÖRÄNDRING!

Vi arbetar ständigt för att förbättra jämställdheten i forskningsutgifterna, där fokus på kvinnors hälsa också bör prioriteras. Vänligen stödja kvinnors vaginala hälsoforskning genom att underteckna vår petition här.

VagiVital arbetar för att samla in pengar till oberoende forskning om kvinnors hälsa. Vårt uppdrag stöds av docent Aino Fianu Jonasson, Karolinska Universitetssjukhuset samt av professor Inger Sundström Poromaa, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 1% av all VagiVital-försäljning går till 1,6 Million Club, en organisation som ägnar sig åt att finansiera forskning inom kvinnors hälsa. Genom att köpa denna produkt stödjer du oss i vårt uppdrag att öka fokus på kvinnors hälsa och samtalen kring den.