Fostervattensläckage självtest

299 kr

Gratis frakt på alla beställningar över 199 sek!

VagiVital AL Självtest för upptäckt av fostervattensläckage är en binda som hjälper dig att upptäcka fostervattenläckage. I varje kartong finns 5 st bindor i aluminiumfolie. I bindan finns en remsa som byter färg från gul till blå eller grön även vid mycket små mängder av fostervatten. VagiVital AL är utvecklad med en unik patenterad teknologi som kan skilja mellan fostervatten (positivt resultat) och urin (negativt resultat)genom att detektera pH-nivåer över 6,5 samt ammoniaknivåer i vätskan. Den är enkel att använda och ger ett tydligt JA/NEJ resultat 15 minuter efter att bindan blivit fuktig av läckaget.

Arbetar du inom mödravård eller förlossningsvård och önskar beställa VagiVital AL för fostervattenläckage, klicka här.

SJÄLVTEST FÖR FOSTERVATTENLÄCKAGE

  • Unik patenterad teknologi med 97% träffsäkerhet
  • Kan skilja mellan fostervatten och urin
  • Resultatet kan avläsas 15 min efter att bindan tagits av
  • Färgförändring som ger ett tydligt JA/NEJ svar
  • Ger resultat även vid mycket små mängder fostervatten
  • Bindan kan bäras i upp till 12 h för långvarig monitorering
  • CE-märkt medicintekniskt produkt

VagiVital AL Självtest för upptäckt av fostervattensläckage är en binda som hjälper dig att upptäcka fostervattenläckage. I varje kartong finns 5 st bindor i aluminiumfolie. I bindan finns en remsa som byter färg från gul till blå eller grön även vid mycket små mängder av fostervatten. VagiVital AL är utvecklad med en unik patenterad teknologi som kan skilja mellan fostervatten (positivt resultat) och urin (negativt resultat)genom att detektera pH-nivåer över 6,5 samt ammoniaknivåer i vätskan. Den är enkel att använda och ger ett tydligt JA/NEJ resultat 15 minuter efter att bindan blivit fuktig av läckaget.

- Använd bindan med VagiVital AL som ett trosskydd

- Bindan kan bäras i upp till 12 timmar

- När bindan upplevs våt ta av den

- Resultatet avläses efter 15 minuter

- Alla färgförändringar till blå eller grön är ett positivt resultat (troligtvis fostervattenläckage)

- Vid färgförändring kontakta din barnmorska och/eller förlossningsklinik

- VagiVital AL kan inte användas vid blödning eller blodblandad flytning/vattenavgång

- VagiVital AL kan inte användas inom 12 timmar efter samlag

- VagiVital AL detekterar pH nivåer över 6,5 vilket gör att ett falskt positivt resultat (bindan byter färg till blå eller grön) kan uppstå vid bakteriell vaginos. Uppsök alltid en förlossningsklinik vid färgförändring då bakteriell vaginos bör behandlas med antibiotika

- Läs även instruktionerna i bipacksedeln

I bindan finns en remsa som byter färg från gul till blå eller grön när fostervatten detekteras. Remsan innehåller en patenterad teknologi som gör detta möjligt.

VagiVital har genomgått tester för hudirritation och överkänslighet.

Varje kartong innehåller 5 bindor.

Kliniska studier visar en precision motsvarande 97%.

Läs mer här!

Fråga: Hur länge ska jag använda VagiVital AL?

Svar: Använd VagiVital AL bindan till du känner att den blir våt. En binda används max 12 timmar, därefter byt till en ny.

Fråga: Varför ska man maximalt använda VagiVital AL i 12 timmar?

Svar: Vi rekommenderar att använda VagiVital AL upp till 12 timmar då det är en generell rekommendation för trosskydd, annars finns risk för bakteriell tillväxt i bindan. Applicera därför en ny binda efter 12 timmar, såsom man rekommenderar vid användning av alla vanliga trosskydd.

Fråga: När ska jag använda VagiVital AL?

Svar: Använd VagiVital AL när du under graviditet känner en oidentifierad fuktighet i trosan eller om din läkare eller barnmorska misstänker att du kan ha en högre risk än normalt för fostervattenläckage.

Fråga: Varför är det viktigt att veta om jag har ett fostervattenläckage?

Svar: Det kan vara mycket farligt för fostret och mamman om fostervattnet läcker ut. Läckage av fostervatten (orsakat av ett brustet membran) kan öka risken för infektion för både dig och ditt foster eftersom det ger bakterier möjlighet att komma in i fostersäcken.

Fråga: Vad gör jag om resultat är negativt?

Svar: Ett negativt resultat innebär att fukten i trosan inte beror på fostervatten utan kan vara urin, vilket är vanligt under graviditeten. Vid ett negativt resultat ändrar inte bindan färg eller att den först färgas blå eller grön men att den efter torkperioden på 15 minuter bleknar tillbaka till gult. Om du fortsätter att uppleva fukt i trosan applicera en ny AL binda för att upprepa testet. Kontakta din läkare eller barnmorska.

Fråga: Hur länge håller färgen sig stabil?

Svar: Färgförändringen efter torkperioden på 15 minuter förblir stabil i minst 2 timmar.

Fråga: Kan jag ta med mig VagiVital AL bindan och visa den för min barnmorska eller läkare?

Svar: Ja. Färgförändringen vid fostervattenläckage förblir stabil i minst 2 timmar. Om du har för avsikt att visa indikationsresultatet för din läkare kan du ta med dig VagiVital AL bindan. Det kan även vara till hjälp för läkaren om du också tar med dig den förklarande bi packsedeln. Tar det längre tid än 2 timmar innan du hinner träffa din barnmorska eller gynekolog ta ett foto av AL bindan för att visa.

Fråga: Finns VagiVital AL bindan i olika storlekar?

Svar: För närvarande finns den bara i en storlek - NORMAL.

Fråga: Kan VagiVital AL bindan ersätta en läkarundersökning?

Svar: Testet ger möjlighet att upptäcka fosterläckage i de fall då en läkare inte är närvarande. Det är utformat för hemövervakning samt kontinuerlig övervakning över längre tid. Vi rekommenderar dig oavsett att alltid vara i kontakt med din barnmorska eller läkare vid den här typen av problem.

Fråga: Hur ska jag förvara min förpackning med VagiVital AL bindor?

Svar: Du bör förvara förpackningen på ett torrt ställe i rumstemperatur. För att undvika kontaminering måste VagiVital AL bindan förbli förseglad tills den öppnas för användning.

Fråga: Finns det något särskilt sätt att bära VagiVital AL bindan?

Svar: Använd VagiVital AL bindan precis som du skulle göra med ett vanligt trosskydd/binda. 

Fråga: Hur fungerar VagiVital AL bindan?

Svar: VagiVital AL bindan ändrar färg omedelbart vid kontakt med fostervatten. När receptorer i bindan kommer i kontakt med fostervatten ändrar den färg till blått och/eller grönt. Denna färgning förblir stabil efter 15 minuters torktid. Den positiva blågröna färgförändringen skapar en mörkare fläck som lätt kan observeras över den gula bakgrunden.

Fråga: Varför måste jag vänta 15 minuter innan jag kan läsa resultatet?

Svar: Bindan kan till en början bli blå och/eller grön innan den bleknar tillbaka till gult inom 15 minuter. Detta beror på att testet genomgår två steg; för det första upptäcker den vätska genom att testa pH-värdet (surhetsnivån), för det andra kontrollerar bindan ammoniaknivåerna. Det är därför viktigt att vänta i 15 hela minuter innan slutresultatet avläses. Ammoniak i urinen dunstar efter 15 min (när man tagit av bindan i luften) och då finns inte tillräckligt med receptorer kvar som ger färgförändring. 

Fråga: Är VagiVital AL bindan lämpligt för kvinnor med urininkontinens? 

Svar: Ja. VagiVital AL bindan kan ändra färg till grönt eller blått och blekna tillbaka till gult när den vätska som kommer i kontakt med indikatorn i bindan är urin. Detta sker under 15 minuter efter att du tagit bort bindan p.g.a. att ammoniak i urin dunstar efter 15 minuter (när man tagit av bindan i luften).

Fråga 15: Vad ska jag göra när jag upptäcker att VagiVital AL bindan är våt?

Svar: Ta bort VagiVital AL bindan och vänta 15 minuter för att därefter se en eventuell färgförändring.

Fråga: När rekommenderas det att skjuta upp användningen av VagiVital AL bindan?

Svar: Det rekommenderas att du väntar med att utföra testet om du har haft samlag eller använt vaginalsköljning (vaginal douching) under de senaste 12 timmarna.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Enkel att använda

Testet är enkelt att använda hemma med en binda som läggs i trosan

Tydligt svar

Vid fostervattenläckage färgas bindan blå eller grön och ger ett tydligt JA/NEJ svar 15 min efter att den fuktiga bindan tagits av

Hög precision

Produkten är utvecklad med en unik patenterad teknologi som kan skilja mellan fostervatten och urin och har mer än 97% träffsäkerhet

FAKTA

Ett oupptäckt fostervattenläckage kan leda till komplikationer om bakterier tar sig in i livmodern, vilket kan orsaka svår infektion och kan utgöra en fara för både den gravida och fostret.

Hur vet man om vattnet har gått? 

I cirka 10% av fullgångna graviditeter sker en spontan vattenavgång innan värkarna kommer. Det vanligaste är att det kommer ett stort flöde av vatten, alternativ ett stadigt rinnande flöde av fostervatten – och då är diagnosen enkel. Diagnostiken blir svårare i de fall då fostervattenläckaget är mycket sparsamt.

Mer än 20% av gravida kvinnor söker vård eftersom de upplever fukt i trosan men det kan vara svårt att avgöra om det är urin, fostervatten eller en flytning. Så många som 30–40% av gravida kvinnor upplever dessutom urinläckage i slutet av graviditeten. Det uppskattas att cirka 20% av gravida uppsöker förlossningsklinik på grund av misstänkt vattenavgång och 50% av dem skickas hem med bedömningen att vätan berodde på urinläckage. I 47% av fallen är läkare osäkra på diagnosen vattenavgång baserat på endast klinisk undersökning och patientens berättelse. 

Det är alltså inte alltid helt lätt att diagnostisera fostervattenläckage. 

Instruktioner

LÄS INSTRUKTIONERNA

Öppna ytterförpackningen och läs den medföljande bipacksedeln noga.

GÖR TESTET

Följ användarinstruktionerna och gör testet med medföljande svabb.

AVLÄS RESULTATET

Använd tabellen på bipacksedeln för att avläsa ditt resultat och eventuell vidare behandling.

Du kanske även är intresserad av?