Urologspecialistens bästa råd om hur förebygga & hantera urinvägsinfektioner

Återkommande urinvägsinfektioner har präglat en stor del av min ungdom. Under 90-talet hade jag fler infektioner än jag kan räkna och ätit mer antibiotika än jag vågar tänka på. Under många år gjorde jag mängder av olika tester, men jag fick aldrig en riktig förklaring. Väldigt snabbt lärde jag mig vad som var en risk och hur jag kunde förebygga. Att inte kissa efter samlag var till exempel en 100% garanti för en urinvägsinfektion, vilket jag snabbt lärde mig. Det är nu snart tre decennier sedan jag hade upprepade urinvägsinfektioner, men det är fortfarande en regel utan undantag att kissa efter sex – för vem vågar chansa? Idag vet man lite mer om orsakerna bakom återkommande urinvägsinfektioner än när jag var i 20-årsåldern, och jag kan så här i efterhand och med mer kunskap se flera potentiella orsaker till att jag under så många år led av infektionerna. Av den anledningen är jag extra glad över att få presentera denna intervju med Tareq Alsaody, överläkare och urologspecialist, som jag haft ett långt samtal med om just – urinvägsinfektioner!

Fråga: Vad är de primära orsakerna till att vissa kvinnor upplever kroniska urinvägsinfektioner?

Tareq: Grundorsaken till att kvinnor lättare drabbas av urinvägsinfektioner är anatomiska faktorer. Kvinnor har ett kortare urinrör som ligger nära ändtarmen och vaginan, vilket gör det lättare för bakterier från tarmen att migrera till urinröret. De flesta urinvägsinfektioner orsakas av bakterier från avföringen. Urinodlingar visar att de vanligaste bakterierna vid urinvägsinfektioner är gramnegativa baciller, som är en del av tarmfloran. Detta innebär att bakterierna oftast kommer från tarmen.

Tidigare trodde man att urinen var en steril miljö, men nu finns det bevis för att det normalt finns bakterier i urinen och att det finns en bakterieflora i urinblåsan och de nedre urinvägarna som lever i harmoni med kroppen. Detta kallas för mikrobiom. Jag anser att det behövs fler fastställda fakta, men det låter logiskt att det kan finnas bakterier som vi lever i symbios och harmoni med. När denna harmoni rubbas, framför allt i de nedre urinvägarna, till exempel vid rubbad tarmfunktion, sexuellt umgänge, från vaginan av någon anledning, eller vid nedsatt immunförsvar, både lokalt och generellt, kan dessa bakterier orsaka infektioner. Det påminner lite om den mikrobiella balansen i vaginan. En enkel urinvägsinfektion kanske bara behöver behandlas med en antibiotikakur, men om det blir en mer komplicerad historia är det aldrig fel att konsultera en allmänläkare eller en tarmfunktionspecialist eftersom flera olika diagnoser kan påverka ens urinvägsimmunitet.

Fråga: Vad är skillnaden mellan urinvägsinfektion, urinrörsinflammation och kronisk urinvägsinfektion?

Tareq: En urinvägsinfektion betyder att en del av urinvägarna har en infektion. Det kan vara i de övre urinvägarna, såsom njurarna och njurbäckenet, eller i själva urinblåsan. Ordet inflammation skiljer sig från infektion. En inflammation är kroppens reaktion på en irritation eller en irriterande faktor. Om denna inflammation, alltså vävnadens reaktion, är fokuserad och koncentrerad i urinröret kallas det för urinrörsinflammation. Ofta är dock urinrörsinflammation en del av en inflammation i urinblåsan, urinröret eller till och med i både vaginan och urinröret.

En renodlad urinrörsinflammation är ovanlig och det finns inte mycket statistik om det. Kanske är det en del av en inflammation som har lugnat ner sig i urinblåsan men finns kvar i en del av urinröret. Urinröret innehåller små körtlar där bakterier ibland kan utvecklas, bilda kolonier och orsaka en reaktion. I många fall av det som kallas uretrit hittar man inga bakterier, vilket kan betyda att det tidigare har varit en inflammation som har lämnat efter sig en överkänslig vävnad. 

Fråga: Är det alltså en överkänslig vävnad som kan vara orsaken till att man får flera urinvägsinfektioner efter varandra?

Tareq: Kanske, om man aldrig hittar bakterier. Men om man kan hitta bakterier, och det visar sig vara olika sorters bakterier vid olika odlingar, betyder det att varje infektion är en ny infektion. Detta kan innebära att problemet är ett nedsatt lokalt försvar i urinvägarnas vävnad hos personen i fråga, vilket gör det lättare för bakterierna att få fäste och orsaka en infektion. Det är fortfarande vanligt att man gör flera odlingar, undersöker urinblåsan med ultraljud eller skiktröntgen och även med cystoskopi (intittande i urinblåsan under lokalbedövning) , utan att hitta en synbar avvikelse. Det finns sannolikt en eller flera faktorer som vi ännu inte har identifierat. Konceptet om mikrobiom och en bakterierik miljö som lever i harmoni kan vara en förklaring.

Fråga: Vad räknas som en kronisk urinvägsinfektion?

Tareq: Det finns olika åsikter om det, men man säger att om man får tre eller fler urinvägsinfektioner under sex månader så räknas det som återkommande urinvägsinfektion. Jag tycker att ordvalet också är viktigt. Vill man kalla det upprepade urinvägsinfektioner eller nytillkomna om man får flera urinvägsinfektioner men med samma bakterier? Att säga kroniskt låter som att det aldrig kommer försvinna, att man tror att man är sjuk för evigt. Är det samma bakterier som uppkommer vid varje odling eller är det olika bakterier? Om det är olika bakterier måste man vidga sin syn på saken och kanske samråda med andra specialiteter och titta närmare på kvinnans immunfunktion, allmäntillstånd, andra läkemedel, tidigare operationer, trauma, livsstil, vad man äter och dricker, rutiner vid sexuellt umgänge och rutiner vid toalettbesök. En kronisk infektion låter som om man är sjuk för evigt och det är inte så vad gäller urinvägsinfektion.

Fråga: Finns det någon genetisk orsak till upprepade urinvägsinfektioner?

Tareq: Det kan inte uteslutas. Det finns forskning som har tittat närmare på genetiska markörer och det verkar finnas en grund för en genetisk tendens till urinvägsinfektion, där vissa individer har en nedsatt lokal immunitet. Det är viktigt att skilja på anatomiska missbildningar och genetiska faktorer. Om en person har en missbildning som påverkar urinvägsfunktionen finns ofta en ökad risk. När det gäller icke-synliga genetiska faktorer kan immunförsvaret spela en avgörande roll.

Trots en genetisk predisposition är det inte en ödesbestämd situation. Cirka 20–30% av risken kan kopplas till genetiska faktorer, medan 70–80% kan potentiellt påverkas genom förändringar i livsstil. Det är vanligt att fråga om urinvägsinfektioner i familjen, och det kan ibland visa sig att andra faktorer som tarmfunktionsrubbningar eller vanor som att till exempel sällan besöka toaletten kan öka risken genom urinstagnation och därmed bakterietillväxt.

Ibland kan även hygienåtgärder spela roll; överdriven användning av hygienprodukter i underlivet kan orsaka kemisk irritation som påverkar immunförsvaret eller rubbar tarmfloran, vilket kan öka risken för urinvägsinfektion. Att utreda upprepade urinvägsinfektioner hos kvinnor kräver ofta mer tid och noggrannhet.

Fråga: Vilken roll spelar kost och livsstil i förebyggandet och hanteringen av kroniska urinvägsinfektioner?

Tareq: När det kommer till kost kan starka kryddor ibland utsöndras i urinen och ha en irriterande effekt på slemhinnan i urinblåsan, vilket kan rubba bakteriefloran och immunförsvaret. Det är viktigt att vara medveten om detta särskilt om man upplever symptom som liknar urinvägsinfektion trots en negativ odling. Kost inkluderar även andra faktorer som nikotin och alkohol, vilka kan påverka hälsan negativt, inklusive urinvägarnas funktion. Att undvika dessa substanser så mycket som möjligt kan vara fördelaktigt för att bibehålla allmän hälsa och minimera risken för urinvägsinfektioner.

Fråga: Finns det något mer du kan berätta om studien med ett vaccin som skulle kunna förebygga urinvägsinfektion?

Tareq: Vaccinet kallas MV140, för prevention av recidiverande urinvägsinfektioner. Syftet med studien var att utvärdera om ett sublingualt vaccin, MV140, kan minska återkommande urinvägsinfektioner (rUTI) hos kvinnor som behandlas i tre eller sex månader. Det var 240 kvinnor i Storbritannien och Spanien som deltog i åldrarna 18-75 år med kriteriet att de skulle ha haft minst 5 okomplicerade cystiter (urinvägsinfektioner). Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie där deltagarna slumpmässigt delades in i tre grupper där de fick vaccinet i 3 månader, 6 månader samt en grupp med placebo. I utvärderingen mätte man antalet urinvägsinfektioner och andelen urinvägsinfektionsfria patienter under nio månader. Även upplevd livskvalitet och säkerhet bedömdes.

Resultatet visade:

🌸 Urinvägsinfektioner: Medianen för antalet urinvägsinfektioner var 3,0 (placebo) jämfört med 0,0 (MV140-grupperna).

🌸 Urinväginfektionsfria patienter: 25% för placebo, 56% för 3-månaders MV140 och 58% för 6-månaders MV140.

🌸 Biverkningar: Totalt 205 biverkningar rapporterades: 81 (placebo), 76 (3-månaders MV140) och 48 (6-månaders MV140).

Slutsats är att MV140 minskar antalet urinvägsinfektioner och ökar andelen UVI-fria patienter men den är ännu endast tillgänglig som licensläkemedel. Behandlingen med MV140 visade sig även vara säker för kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner, men långsiktiga studier önskas för att veta om effekten stannar kvar i kroppen.

Referens: Lorenzo-Gomez, MF., Foley, S., Nickel, C. et al. 2022 Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections. NEJM Evidence 1, 1 (2022). Digital tidskrift, tillgänglig för prenumeranter.

Fråga: Hur påverkar hormonella förändringar, såsom menopaus, risken för att utveckla urinvägsinfektion?

Tareq: Hormoner spelar definitivt en avgörande roll i miljön som kan predisponera för urinvägsinfektioner. Östrogen har visat sig ha en förebyggande effekt mot infektioner, vilket är känt för vaginan och troligen även för urinvägarna. Därför är lokal östrogen en behandlingsmetod som ofta övervägs för kvinnor som upplever upprepade urinvägsinfektioner och inte längre menstruerar, med förmodad god effekt.

Fråga: Vilka fler orsaker kan ligga bakom urinvägsinfektion?

Tareq: När det gäller små flickor som ännu inte nått puberteten och drabbas av urinvägsinfektioner, beror det sannolikt inte på hormonella faktorer. Det kan i stället vara relaterat till att de inte tömmer blåsan helt vid urinering, begränsad kunskap om lokal hygien och användning av toalettpapper, samt i vissa fall förstoppning. Effekterna av tarmens hälsa på beteendet hos urinblåsan är också avgörande. Liksom vaginal hälsa påverkar urinvägarnas hälsa är hudens tillstånd viktigt; till exempel personer med dålig hudhälsa, som obehandlad diabetes, har ökad risk för urinvägsinfektioner. Socker i urinen kan vara både irriterande för urinblåsans slemhinna och ett näringsämne för mikroorganismer, vilket kan underlätta infektioner. Det är därför viktigt att överväga dessa faktorer vid utredning och behandling av urinvägsinfektioner.

Fråga: Kan användning av preventivmedel påverka risken för att utveckla urinvägsinfektioner?

Tareq: En rubbning av hormonell balans kan påverka urinvägarna – detta inkluderar användningen av preventivmedel som p-piller. Hormoner spelar en betydande roll i kroppens helhet.

Fråga: En ung kvinna som äter p-piller och har upprepade urinvägsinfektioner – är det vedertaget att man rekommenderar en annan form av preventivmedel?

Tareq: När man hanterar en ung kvinna med upprepade urinvägsinfektioner och användning av p-piller, är det viktigt att betrakta helheten för att adressera eventuella bidragande faktorer:

  1. Hur är det med tömningen av blåsan, specifikt vattenkastningen? Finns det hinder på jobbet som hindrar henne från att gå på toaletten?
  2. Tillgången till toaletten – är den ren och känner hon sig bekväm där?
  3. Funktionen i tarmen – är den regelbunden?
  4. Kost och dryck – finns det något som kan påverka immunförsvaret och därigenom urinvägarnas hälsa?
  5. Sexuella aktiviteter – har besvären börjat efter att hon fått en ny partner? Hur var det tidigare? Diskussion kring lokala preventivmedel, såsom spermiedödande medel, kan vara relevant.

Fråga: Ökar samlag risken för urinvägsinfektion hos kvinnor?

Tareq: Troligen kan samlag öka risken för urinvägsinfektion hos kvinnor som har lättare att få UVI. Om blåsan inte töms ordentligt efter samlag kan bakterier som förs in i urinröret under akten stanna kvar och orsaka infektion. Att kissa efter samlag är därför särskilt viktigt för att skölja bort eventuella bakterier som kan ha förflyttats närmare urinvägarna under samlaget. Det är faktiskt även bra att kissa innan samlag. Om urinblåsan är full kan det vara obekvämt och smärtsamt att hålla sig.

Fråga: Finns det några nya eller pågående studier som ger insikt i behandling eller förebyggande av kroniska urinvägsinfektioner?

Tareq: Absolut! Det pågår ständigt nya studier och systematiska översikter som ger värdefull insikt. Det är alltid spännande att följa forskningen eftersom nya idéer och behandlingsvägar kan upptäckas, vilket kan leda till bättre förståelse och behandling av kroniska urinvägsinfektioner.

Fråga: Hur effektiva är naturmedel som D-mannos och tranbär, samt hembehandlingar, jämfört med traditionella medicinska behandlingar för urinvägsinfektioner?

Tareq: Alla medel som alkaliserar urinen är intressanta. När bakterierna når urinblåsan börjar de bilda kolonier, vilket leder till bildandet av en biofilm på slemhinnan. Biofilm kan även uppstå på katetrar och är en vanlig orsak till återkommande urinvägsinfektioner hos kateteranvändare. Naturmedel som tros ha en effekt är de som förhindrar bildandet av denna biofilm. För att åstadkomma detta behöver man ändra urinens kemiska beteende från sur till alkaliskt, vilket exempelvis D-mannos och tranbär kan bidra till. Det finns också en uppfattning att vitamin C kan vara effektivt, men det finns även farhågor om att höga doser kan bidra till bildandet av urinstenar, vilket kräver försiktighet. Att lösa ett problem medan man riskerar att skapa ett annat är en ständig balansgång.

Fråga: Vi har många kunder som berättar att de inte längre får urinvägsinfektioner sedan de börjat använda VagiVital AktivGel. Vi har inga egna studier för detta, men vad tänker du om det?

Tareq: Troligtvis kan det bero på att slemhinnorna blir återfuktade och att bakterierna inte längre får samma möjlighet att ta sig in. Dessutom lägger sig gelen nästan som en skyddande film. Det finns flera spekulativa förklaringar. Kanske skyddar gelen slemhinnan. Vidare kanske den minskar risken för trauma vid torkning med toalettpapper eller vid samlag, då slemhinnan inte påverkas lika mycket. Det kan också vara så att gelen har en stabiliserande effekt på bakteriefloran. Det är en intressant frågeställning som behöver utforskas närmare.

Läs fler recensioner om VagiVital AktivGel här!

Fråga: Vilken inverkan har psykologisk stress på frekvensen eller svårighetsgraden av kroniska urinvägsinfektioner?

Tareq: Stress har definitivt en påverkan. Om vi pratar om infektioner som beror på bakterietillväxt, så är stress på något sätt en typ av inflammation i kroppen, en utmaning. Speciellt om stressen är långvarig och negativ kan den sänka immuniteten. Det är ett faktum att kroppen är en enhet. Om man studerar anatomi, vävnad kunskap och fysiologi, ser man stora likheter mellan olika system, trots att de finns i olika delar av kroppen.

Fråga: Vilka är dina rekommendationer till kvinnor med misstänkt upprepade urinvägsinfektioner?

Tareq: Om en kvinna får en urinvägsinfektion för tredje gången inom ett halvår kan det vara läge att söka ytterligare hjälp och 1177 är alltid en bra startpunkt. Digital vård blir även allt vanligare vilket gör att man kan ha en konsultation med en vårdgivare var man än befinner sig, för att starta en utredningsprocess. Om antibiotikabehandlingen är välgrundad, efter en noggrann utredning, så är antibiotikakurer helt acceptabla. Det finns en kategori av urinvägsinfektioner som svarar väl på förebyggande antibiotikadoser, vilket är en liten dos. Vanligtvis börjar man med en urinodling för att fastställa vilka antibiotika som är effektiva mot bakterierna och väljer sedan en av dessa som patienten tål för en behandling under 5–7, ibland 10 dagar med full dos. Därefter kan man använda 25–30% av dosen under de kommande 3–6 månaderna för att se hur det utvecklas. En medicin som är relativt underskattad är Hiprex, som är ett urinvägsantiseptikum med bakteriedödande effekt. Den används som antiseptikum i urinblåsan för att förhoppningsvis förebygga infektioner. Men än så länge finns det ingen medicin som jag känner till som ger 100% effektivitet hos användarna.

Fråga: Vilka är dina 3 bästa tips till kvinnor med återkommande urinvägsinfektion?

Tareq:

  1. När man står inför återkommande urinvägsinfektioner är det viktigt att först och främst reflektera över sin vardag och livsstil. Det handlar om att identifiera mönster, som när infektionen vanligtvis inträffar och under vilka omständigheter.
  2. Det är avgörande att göra en urinodling för att identifiera vilka bakterier som är inblandade. En urinsticka kan ge en preliminär indikation genom att visa närvaron av röda blodkroppar, glukos, nitrit (en biprodukt av bakterier), vita blodkroppar med mera. Om testet är positivt för nitrit tyder det på att bakterierna växer i urinen i signifikant mängd, vilket gör en odling ännu mer värdefull för att exakt bestämma bakteriernas art.
  3. Efter en avslutad antibiotikakur är det även alltid klokt att vänta några dagar och sedan göra en uppföljande odling. Om bakterierna fortsätter att växa trots behandlingen kan det indikera att det finns faktorer som underlättar återkommande infektioner och kräver ytterligare utredning.

 

Köp VagiVital Urinvägsinfektion Självtest som mäter leukocyter, blod, protein och nitriter med 99% träffsäkerhet här!

SLUTORD

Av erfarenhet vet jag att återkommande urinvägsinfektioner kan vara både komplexa och frustrerande att hantera, men med rätt kunskap och förebyggande åtgärder kan de minska i frekvens och allvarlighet. Det pågår hela tiden ny forskning kring ämnet och det finns hopp. Urologspecialisten Tareq Alsaody betonar också vikten av att förstå de bakomliggande orsakerna, genomföra noggranna urinodlingar och reflektera över livsstilsfaktorer. Genom att följa dessa råd kan kvinnor förhoppningsvis bättre förebygga och hantera urinvägsinfektioner, vilket i sin tur bidrar till en förbättrad livskvalitet ❤️

Ta hand om dig & Stay Pussytive ❤️

/Fanny Falkman Grinndal

Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se