VagiVital VS Självtest för vaginala infektioner

149 kr

VagiVital VS är ett självtest för att identifiera typ av vaginal infektion – svampinfektion eller illaluktande flytning (så kallad bakteriell vaginos). Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt inom trettio sekunder. Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium för att få svar och slipper på så sätt onödig oro och väntan.

Produkten är unik i sitt slag, patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet. Den höga träffsäkerheten beror på att testet inte enbart mäter pH utan även den buffrande förmågan i flytningarna.

Vissa kvinnor i eller efter klimakteriet kan ha förhöjt pH i vaginan. Om du befinner dig i eller efter klimakteriet bör du inte använda detta test.

Om du som vårdpersonal önskar beställa produkter, klicka här.

VagiVital VS Självtest För Vaginala Infektioner är ett självtest för kvinnor, för att hitta bakomliggande faktorer till besvärande symptom i vaginan. 

Normalt pH värde (pH är en indikator på surhet) i vaginan kan variera mellan 3.5 till 4.5. Vid bakteriell vaginos, trichomonasinfektioner och vissa symptom som inte förorsakats av infektioner (till exempel vid östrogenbrist eller i eller efter klimakteriet) kan pH värdet i vaginan höjas. VagiVital VS Självtest För Vaginala Infektioner visar genom färgförändring på den gula spetsen av testens svabb, om dina vaginala flytningar har ett normalt eller förhöjt pH. Ett positivt testsvar (färgförändring till blå/grönt) visar på ett högre vaginalt pH. Ett negativt testsvar (ingen färgförändring) visar på ett normalt pH värde. Resultaten är baserade på pH värdet, och har påvisats kunna upptäcka förändringar med över 90 % noggrannhet.

• 1 styck svabb individuellt förpackade i aluminiumförpackningar. 

• 1 användarinstruktion. (En klocka som mäter sekunder behövs men medföljer inte i förpackningen.) 

1) Öppna den individuellt förpackade svabben i förpackningen? 

2) Försäkra dig om att svabb-spetsen inte kommer i kontakt med något innan du för in den i slidöppningen. 

3) Håll i självtestet med fingrarna på handtaget.

4) Separera det yttre område på vaginan så att vaginan exponeras. 

5) För in den gula svabb-spetsen försiktigt tills handtaget når den yttre vaginan (ungefär 5 cm in i vaginan) och rotera svabben flera gånger. Rör inte vid vaginans ingång.

6) Dra ut självtestet från din vagina. Var försiktig och undvik att svabbspetsen kommer i kontakt med något. Kontrollera att du fått med en synbar mängd av sekret. En otillräcklig mängd av sekret på självtestet kan medföra ett falskt negativt resultat. 

7) Vänta i 10 sekunder och kontrollera en eventuell färgförändring från gult till blått eller grönt på testets spets. Avläsningen bör ske 10 sekunder efter att man tagit ut svabben. Ett positivt resultat är stabilt upp till 30 minuter. Notera att om du upptäcker fläckar av blod på testet är det ogiltigt och du bör kontakta din läkare. 

8) Efter att du avläst testresultatet, gör dig av med det använda testet på samma sätt som du gör dig av med andra kvinnliga sanitetsprodukter. Spola inte ner testet i toaletten.

9) Vid positivt resultat (dvs. färgförändring från gult till blått eller grönt) kontakta din gynekolog eller ungdomsmottagning.

Skriv en recension

HÖG PRECISION

Produkten är patenterad och studerad av specialister inom gynekologi och har mer än 92% träffsäkerhet.

Svar Inom 30 Sek

Du behöver inte skicka testet till ett laboratorium och slipper på så sätt onödig oro och väntan.

Enkelt

Testet kan enkelt genomföras hemma och svaret kommer direkt.

Vanliga underlivsproblem

Vaginala infektioner är vanliga besvär bland kvinnor i alla åldrar. De vanligaste orsakerna till att vaginala besvär uppstår är bakteriella infektioner, svampinfektioner, trichomonas eller en kombination av någon av dessa. Bakteriell vaginos, en infektion i vaginan som orsakas av vissa bakterier, är mer förekommande och visar sig som en tunn mjölkaktig, vit gråflytning med en "fiskliknande” doft. Däremot är pH värdet i vaginan vid svampinfektioner vanligtvis normalt. Vid svampinfektioner kan man beskriva flytningarna som vita, tjocka i konsistens, krämaktiga och oangenäm lukt förekommer vanligtvis inte. Svampinfektioner kännetecknas av intensiv klåda och sveda i vaginan och i
området kring slidan.

Instruktioner

Läs Instruktionerna

Öppna ytterförpackningen och läs den medföljande bipacksedeln noga.

Gör Testet

Följ användarinstruktionerna och gör testet med medföljande svabb.

Avläs Resultatet

Använd tabellen på bipacksedeln för att avläsa ditt resultat och eventuell vidare behandling.

Du kanske även är intresserad av?