Fostervattensläckage självtestFostervattensläckage självtest

Fostervattensläckage självtest

299 kr
AL självtest för fostervattenläckage är en binda som hjälper dig att upptäcka fostervattenläckage. Bindan kan skilja mellan fostervatten och urin med 97% träffsäkerhet. Läs mer

Recently viewed